Lägga till extra instruktörer på enskild bokning

På gruppaktivitetsbokningar finns möjlighet att lägga till extra instruktörer, som inte har någon koppling till produktens resursbehov.

När man öppnar en bokning och går till fliken Basuppgifter, så finns det 2 nya knappar ovanför listan Resurser

Om man lägger till extra resurser, så kommer de i denna lista att visas med prefixet "(extra)" efter namnet, så att man här kan se att dessa inte är kopplade till ett resursbehov.

Dessa extra resurser kommer även att visas som instruktörer i app, kundwebb och kiosk, men där utan prefixet.

Man kan endast ta bort de resurser som inte är kopplade till ett resursbehov, dvs. enbart de som har prefixet "(extra)".

Lägga till extra instruktörer på en repetition

När man ändrar en befintlig repetition, så finns nu möjlighet att lägga till extra resurser på de redan skapade bokningarna i repetitionen.

Man markerar de tillfällen i listan man vill lägga till extra resurser för, klickar på knappen Extra resurs, och väljer den resurs man vill koppla till de markerade tillfällena.


Begränsningar

Det är bara möjligt att lägga till extra resurser på befintliga bokningar/repetitioner, man kan alltså inte lägga till extra resurser direkt när man skapar en bokning.

Endast på bokningar av typen Gruppaktivitet är detta möjligt


Om man på en produkt tar bort ett resursbehov, så kommer resurserna till bokningarna för den produkten att få prefixet "(extra)", eftersom de då inte längre har någon koppling till ett resursbehov.