Video: Bokningsregler

En bokningsregel avgör hur en produkt kan bokas och avbokas. Tänk på att koppla bokningsregeln till de produkter den gäller när ni skapat den.

Skapa en bokningsregel

Objektet bokningsregel

 1. Bokning > Inställningar > Bokningsregler, klicka på "Ny".
 2. Fyll i de önskade uppgifterna gällande bokningsregeln, t.ex. namn, när man tidigast får boka/avboka sig, hur många bokningar man får ha samtidigt, om någon avbokningsregel skall kopplas till bokningsregeln m.m, se exempel nedan.
  1. Om vissa kunder ska undantas från bokningsregeln, hänvisa till en ersättningsregel
  2. I fältet "Ersättningsregler", skapa en avvikelse som under förutsättning att kunden har en viss rättighet överrider ordinarie bokningsregel med en annan.
  3. Prioritet behöver endast anges om flera ersättningsregler används
 3. Klicka "OK" för att spara bokningsregeln.


Förtydliganden:(Klicka på bilden för att se den större)

Skapa en avbokningsregel

Detta används om ni vill ta en avgift om kunden avbokar. För att använda denna avgift måste du koppla den till en bokningsregel.

 1. Om det inte gjorts tidigare, skapa en produkt för avbokningsavgifter
  1. Skapa en vara med rätt konto och momssats för intäkter från avbokningsavgifter. Ge produkten ett namn som passar att visas när avgiften faktureras, exempelvis "Avbokningsavgift".
  2. Under Kontaktregister > Anläggning, välj den vara du nyss skapade under "Produkt avbokning"
 2. Gå till Bokning > Inställningar > Avbokningsregler, klicka på "Ny".
 3. Fyll i hur sent avgiften ska tas ut samt hur många procent av priset den ska utgöra, se exempel nedan.
 4. Klicka "OK" för att spara avbokningsregeln.
 5. Bokning > Inställningar > Bokningsregler, sök upp och gå in på bokningsregeln som skall innefatta denna avbokningsregel.
 6. Vid fältet "Avbokningsregler:" markera raden med den aktuella avbokningsregeln så att den blir blåmarkerad.
 7. Klicka "OK" för att spara ändringarna.

(Klicka på bilden för att se den större)

Koppla en bokningsregel till en produkt

Produkter > Produkter

 1. Sök upp den aktuella produkten, markera raden och klicka på "Visa" alternativt dubbelklicka på den.
 2. Under fliken "Basuppgifter" kan du välja bland de redan skapade bokningsreglerna under "Bokningsregel:".
 3. Klicka "OK" och sedan "Stäng".

(Klicka på bilden för att se den större)

Rekommendationer

Avsikten är att kunder som bokas in från reservlistan ska ha gott om tid att ta sig till anläggningen. Även om en kund bokar in sig väldigt sent har han/hon två minuter på sig att avboka.

Felsökning

Går inte reglerna igenom direkt efter en ändring? Starta då om BRP och testa igen. Om reglerna inte går igenom direkt på webbokningen, ta då kontakt med BRP för omstart av webbtjänst.