Inställningen "Ange antal för gruppaktiviteter vid bokning" måste vara påslagen för produktens anläggning.

Gör det möjligt att sätta standardvärden för kapacitet och drop-in-platser för en resurs och produkt.

Vid skapandet av en ny gruppaktivitet med samma resurs- och produkt-kombination så kommer dessa värdena vara förifyllda.

Configuration > Produkter 

Resurskapacitet för produkt-vyn

Skapa ny resurskapacitet för produkt

Vid skapandet av en ny resurskapacitet för produkt så kommer filtret från den tillhörande vyn appliceras som standardvärden för resurs och produkt.

Resurs och produkt kommer vara filtrerade på anläggningen som valdes i filtret i vyn. Om ingen anläggning valdes så visas alla val.

Restriktioner

Det går inte att ha flera resurskapaciteter av samma resurs- och produkt-kombination. Försök att spara en sådan kombination kommer mötas av ett felmeddelande och objektet kommer inte sparas.