Inställningar

Funktionerna för provision aktiveras/inaktiveras med systeminställningen Kassa > Använd provision.

För att användaren ska ha möjlighet att ändra provisionstagare i kassan måste den ha en roll med rättigheten Kassa - Provisionstagare. Detta konfigureras under Kontaktregister > Inställningar > Roller.

Inställningar per anställd

På personkortet, fliken "Personal", finns möjligheten att styra vilka produktgrupper som ska ge provision.

För att skapa provisionsinställningar för en produktgrupp:

  1. Klicka på pappret med snöflingan efter rubriken "Provision".
  2. En nya dialog öppnas. Välj från vilken produktgrupp som försäljning ska ge provision och hur många procent provisionen ska utgöra.

Vem blir provisionstagare

Om en produkt är kopplad till en resurs och den resursen är markerad som personal och knuten till någon i kontaktregistret så kommer i första hand den personen få provisionen, d.v.s. den som utför behandlingen. I annat fall är det den som gjort bokningen som blir provisionstagare. Säljs produkten direkt i kassan så är det den som är inloggad som väljs.

Görs bokningen av kund via Internet är det bara den som utför behandlingen som kan få provision.

I kassan visas vem som är provisionstagare och här ges även möjlighet att ändra provisionstagare innan man tar betalt.

Provisionslista

Under menyn Ekonomi > Kassa > Provision visas hur mycket varje anställd har sålt för och hur mycket provision det ger. Här finns möjlighet att filtrera på datumintervall, person, persongrupp, produktgrupp och anläggning. Om person valts så ignoreras persongrupp.
Provisionen baseras på när bokningen startar och på försäljningspriset exklusive moms.

Om provisionsinställningar finns för flera nivåer i en produktgruppshierarki kommer alltid den mest specifika provisionsinställningen vara den som används i uträkningen. Exempel: produktgruppen "Drycker" ger 5 % provision och har undergrupperna Läsk och Juice. Läsk ger 3 % provision men Juice har inte något specifierat. Då kommer provisionstagaren få 3% på alla produkter som ligger under Läsk (eller någon undergrupp till Läsk) men 5 % på Juice och även på produkter som ligger direkt under Drycker eller i någon undergrupp till Juice.

Om det finns odebiterade bokningar som skulle gett provision i det valda intervallet kommer knappen "Odebiterade bokningar" nederst i list-dialogen att bli aktiv. Det är rekommenderat att klicka på den knappen gå igenom listan med bokningar för att vara säker på att allt som ska vara med i provisionsuträkningen verkligen är med.

Återköp

Vid återköp skapas en "försäljning" med negativt antal och belopp vilket betyder att om samma provisionstagare är satt på återköpet så kommer detta att kvitta bort den första provisionen. Om man har gjort återköp till ett högre belopp än försäljningen i en viss produktgrupp uppstår ett specialfall där negativ provision kommer att tilldelas.

Avbokning

Om en avbokningsavgift tas ut när en bokning avbokas gäller samma regler som om produkten hade köpts till det priset.