Konfigurering

  1. Börja med att kryssa i Inställningar > Inställningar (Visning) > "Visa beläggningsgrad ovanför bokningsschemat". Klicka "OK".
  2. Starta om BRP. Ett diagram som visar beläggningsgraden på resurserna syns ovanför bokningsschemat.
  3. Öppna Produkter > Inställningar > Mål beläggningsgrad. En tabell med årets alla dagar visas.
  4. Beläggningsgradsmålen matas in per dag i enheten %. Vill man ha samma mål för alla dagar i en månad matar man in målet på en dag, markerar dagen och klickar på . Klicka "OK" när du är klar. Målen är specifika för varje affärsenhet.

    För att beläggningsgradsuträkningen ska fungera måste alla resurser schemaläggas med hjälp av arbetspass. Det går alltså inte att använda scheman tillsammans med beläggningsgradsmål.

Användning

Beläggningsgradsmålet visas som en gul stapel i diagrammet. Den redovisade informationen är en uträkning av målen för dagarna och resurserna som visas i bokningsschemat.

 

I denna panel kan man även visa omsättning samt antal bokade tjänster.

Genom att slå på inställningen "Inkludera totalt antal bokade tjänster ovanför bokningsschemat" visas även antal bokade tjänster. Är det tjänster av kapacitetstyp så visas totala antalet bokade platser.
Genom att slå på inställningen "Visa summerat värde av tjänstebokningar i vy" så visas värdet på bokningarna.
Det går även att slå av fälten som visar beläggningen genom att slå av inställningen "Inkludera beläggning ovanför bokningsschemat"
Omstart av BRP krävs om dessa ändras.