För att genomföra ett köp med betalkort, välj betalsättet "Kort" i betaldialogen. Om kunden redan har dragit sitt kort i terminalen innan användaren klickar "Betala" kommer "Kort" vara förvalt när betaldialogen öppnas.

(Klicka på bilden för att få den större)

Välj önskat belopp. Det går givetvis att kombinera en kortbetalning med t.ex. en kontantbetalning om kunden vill betala en del kontant och en del med kortet, det går dock bara att betala med ett kort åt gången. Klicka på "OK" längst ner i dialogen. En liten dialog med titeln "Kortbetalning" visas. Här visas vad som händer i betalkortsterminalen. I normalfallet behöver kassapersonalen bara vänta på att kunden ska dra sitt kort, slå sin kod och godkänna beloppet för att köpet ska genomföras.

(Klicka på bilden för att få den större)

Signering

Om kunden saknar PIN-kod använder ni er av signeringsfunktionen:

  1. Påbörja kortbetalning.
  2. Kunden väljer "Ej kod".
  3. Klicka på "Signering".
  4. Mata in de uppgifter som efterfrågas (personnr) och klicka "OK" för att genomföra köpet.

Manuell inmatning av kortnummer

Ni kan ibland behöva behandla kortköpet manuellt. Detta händer när BRP saknar kontakt med kortläsaren eller om magnetremsan på kundens betalkort är oläslig.

  1. Påbörja kortbetalning.
  2. Klicka på knappen "Signering".
  3. Mata in de uppgifter som efterfrågas (betalkortsnr, giltighetsdatum, personnr) och klicka "OK" för att genomföra köpet.

Betalkortslösningsleverantören Auriga tillåter inte manuell inmatning av kortnummer vid kortbetalning på betalkortsterminaler där EMV (chip) är installerat.

Offlinebetalning

Kryssrutan "Offline" är avsedd att användas då kassan saknar förbindelse med banken. Betalningen registreras i BRP och betalningsbegäran skickas automatiskt till banken vid ett senare tillfälle.

Offline innebär att BRP inte kan verifiera att det finns pengar på kundens konto. Ni riskerar då att inte få betalt om kortet saknar täckning.

Vill kunden dela upp betalningen på olika betalkort måste kvittot splittas i kassadialogen.

Återbetalning

Det är möjligt att sätta in pengar på betalkort. Detta görs på samma sätt som en vanlig betalning, men med negativa belopp.

(Klicka på bilden för att få den större)

Manuell kontroll (ATC)

Ibland kan terminalen svara att en manuell kontroll måste genomföras. Rader liknande de nedan visas då på skärmen.

MANUELL KONTROLL
RING 086001018
BNR 10029585
TRYCK OK

Man ringer då numret som anges på skärmen och Auriga frågar då efter det BNR-nummer som visas på skärmen. När detta uppges får man en ny kod tillbaka. Klicka "OK". Mata sedan in numret i den textruta som nu visas. Klicka sedan "OK" och köpet skall gå igenom.