Ekonomi > Fakturering > Kravhantering

Kravhantering/utskick av betalningspåminnelser är en manuell rutin. Här visas förfallna fakturor. En påminnelseavgift kan läggas på om ni konfigurerar BRP för detta, se Påminnelseavgift för mer information.

Villkoren för att en faktura ska visas under "Kravhantering" är att:

  1. Förfallodagen har passerats.
  2. Fakturan inte är betald.
  3. Fakturan är skickad.
  4. Fakturan väntar inte på svar från BankGiroCentralen.

Det ges möjlighet att söka på fakturanummer samt att filtrera på fakturatyp (Alla, Fakturor eller AG-Fakturor), "Antal påminnelser", "Antal dagar som förfallen", "Dagar sedan påminnelse" samt "Lägsta belopp". Betalningspåminnelser skickas till samma adresser som fakturor, se Fakturaadress.

Skicka fakturor till indrivning/inkasso via kravhanteringen

  1. Ekonomi > Fakturering > Kravhantering
  2. Markera de fakturor i listan som ska skickas till indrivning/inkasso.
  3. Klicka på nedre knappen "Indrivning".
  4. Fakturorna skickas nu till er indrivningsleverantör och får status "Påminnelseservice". Det är fortfarande möjligt att betala fakturan i kassan / via bankgiro.
  5. Efter 10 dagar får fakturan status "Hos inkasso" och då kan man inte få upp den i kassan så att någon råkar betala den. I faktureringsdelen så får man en varning om man försöker kreditera eller betala en faktura som ligger hos Inkasso.

Knapparnas funktion:

Skicka påminnelse:

När man skickar påminnelse skapas kravbrev och antalet betalningspåminnelser räknas upp samt att de skickas med vald distribution. De distributioner som stöds för påminnelser är Epost, centralutskrift samt lokal utskrift.

Skapa kravbrev:

När kravbrev skapas får man en fråga om antal betalningspåminnelser ska räknas upp. Detta är bara en information till användaren för att visa hur många gånger man påmint kunden och på så sätt kunna välja en rapportmall med text som är anpassad för antalet påminnelser. Om en kund har flera förfallna fakturor samlas de på en betalningspåminnelse.

Indrivning:

BRP ändrar status på de markerade fakturorna till "Hos inkasso" och underlag skrivs i en textfil som kan skickas till indrivningsföretaget (om ni konfigurerat BRP för detta).

Rapport

Använd rapportmallen reminder2, med sidhuvud header_invoice_address_left_list eller header_invoice_address_right_list, för att skriva ut påminnelserna. Följande rapportkonstanter finns tillgängliga:

top

Text som skrivs ut ovanför raderna med fakturor

bottom

Text som skrivs ut under fakturaraderna och ovanför sidfoten

Betalningspåminnelser kan skrivas ut eller bifogas e-post.