Benify körs hos NW, Göteborg Stad och Medley.

Benify visar väldigt svagt intresse för att kicka igång några fler kunder för att det innebär jobb för dem att sätta upp integrationen. Det enda vi kan göra är att be kunden tjata på sin benifyrepresentant.

Wellnet pilotar hos NW.

Söderberg & Partners kör live hos NW sedan 2016-07

 

Benify/Wellnet/Söderberg & Partners

Benify, Wellnet Actiway och Söderberg & Partners (S&P) är företag som hanterar personalförmåner åt andra arbetsgivare, se http://www.benify.sehttp://www.wellnet.sehttps://www.actiway.se och http://www.soderbergpartners.se/Integrationen med BRP innebär att Benify/Wellnet/Actiway/S&P (nedan kallat Friskvårdsportalen) publicerar produkter* i sina webportaler där arbetsgivarnas personal kan logga in och beställa abonnemang/klippkort.

 *Möjliga produkter är kontantabonnemang (alltså inte AG) och klippkort.

Flöde

  1. Evelina är anställd på Volvo som har avtal med Friskvårdsportalen.
  2. Evelina loggar in på Friskvårdsportalen och kan välja produkter på valfri anläggning i ert BRP.
  3. Evelinas beställning läggs automatiskt in i ert BRP.
  4. Finns hon inte inlagd i BRP skapas ett nytt personkort som kopplas till organisationen Volvo (som även den skapas om den inte finns).
  5. BRP skapar en beställning och en faktura för Evelina med Friskvårdsportalen som mottagare, OCR-nummer förs automatiskt över. Beställningen märks med "Benify", "Wellnet" eller "Sop".
  6. Evelina läggs även i persongrupp benify, wellnet eller sop för att lätt kunna söka fram personer via avancerat urval.
  7. BRP e-postar en orderbekräftelse till Evelina.
  8. Evelina går till anläggningen och hämtar ut medlemskort.
  9. Friskvårdsportalen betalar fakturan med OCR-nummer som referens.
  10. Betalningen registreras i BRP på samma sätt som vanliga fakturainbetalningar.

Att komma igång

Kontering provision

Provisionsprodukten

 

OBS! När den automatiska beställningen skapas får produkten det pris ni avtalat med Benify/Wellnet/Actiway/S&P. Vill ni ändra priset måste ni kontakta Flexpay/Wellnet/Actiway/S&P.

Köp då kunden redan har ett befintligt abonnemang

Om kunden redan har ett aktivt abonnemang så kommer beteendet vara samma som vid internetköp. För mer dokumentation om hur detta kan konfigureras, se Abonnemangsmatchning vid försäljning.

 

Benify/Wellnet/S&P installation