Objektet person

Personkortet innehåller ett antal flikar med olika typer av information om kunden:

Basuppgifter

Här visas bl.a. kundnummer, telefonnummer, adress, personnummer, kortnummer, foto m.m.

Adress, Fakturaadress

När man matar in postnummer slås postorten upp automatiskt. Detta förutsätter att man har en korrekt lista med alla nummer. Denna lista uppdateras genom att välja Hjälp > Uppdatera postnummer. Uppslagning sker för Sverige, Norge och Finland enligt följande regler:

 

Klientinställningen brp.locale kan vara:

sv_SE – Sverige

no_NO – Norge (inte nb_NO för bokmål, då blir det svenska i GUI:t)

fi_FI – Finland

 

Marknad

Används i första hand av säljare för att snabbt hitta en viss grupp av personer vid t.ex. utskick då flera av fälten är sökbara.

Meddelanden

Dokument

Dokument kan kopplas till en person.

Endast synlig för ansvarig - Dokumentet visar bara för den person som lagt upp det.

Ej bearbetad -  ??

Visas på Internet - När personen är inloggad i webbokningen visas dokumentet i meny "Dokument", se Dokument i internetbokningen
Tänk på att webbdokument ska publiceras i pdf-format för att vara säker på att alla kan läsa dem.

Bokningar

Under bokningar visas kundens alla bokningar oavsett om bokningen är debiterad eller inte.

Tidigare köp

Visar alla debiterade bokningar som registrerats på aktuell kund.

Ekonomi

Innehåller information om skuld, kundkonto och AG-medgivande.

Fakturor

Visar bl.a. fakturastatus på kundens samtliga fakturor, både autogirofakturor och "vanliga" fakturor

Personal

Uppgifter som endast är tillämpbara för anställda, utom lösenordsfältet som även används när kunder loggar in i internetbokningen.

Abonnemang

Lista över kundens abonnemang

Värdekort

Lista över kundens värdekort.

Kundjournal

Anteckningar om kunden som bara kan ses av användare med rättigheten "Kundjournal". Se Kundjournal för mer information.