Hur det fungerar

Tvåstegsinloggning fungerar som ett extra säkerhetsnät där du utöver ditt vanliga användarnamn och lösenord, skyddar ditt konto med en extra säkerhetsdetalj som bara du och applikationen känner till. Detta extra lager ger mer säkerhet till konton med bristfälliga lösenord som skulle kunna leda till allvarliga konsekvenser ifall en obehörig part lyckades logga in.

När tvåstegsinloggning är aktivt, finns det ytterligare alternativ på "Roll-kortet", se bild nedan.

"Aktivera tvåstegsverifiering" aktiverar det för just den här rollen på din anläggning.

"Tvåstegsverifiering giltig i antal dagar" är hur många dagar innan användaren behöver verifiera sig igen.

Exempel.

Ett värde på 14 innebär att användare måste verifiera sig varannan vecka.

Ett värde på 0 innebär att användare måste verifiera sig varje gång.

Förutsättningar

 För att komma igång med tvåstegsinloggning behövs följande:

 

Konfiguration

Följande inställningar för att skicka SMS måste vara uppsatta:

  • "smsUrl" > Vilken tjänst som kunden använder till att skicka SMS, se mer på SMS
  • "smsSig" > Används för att signera SMSen
  • "smsCountryCode" > Standard landskod om inget annat anges i användarens nummer
  • "smsOkRegExp" > Läsa meddelanden från SMS-tjänsten
  • "smsErrorRegExp" > Läsa felmeddelanden från SMS-tjänsten
  • "smsUrlCharset" > Används för teckenkodning

Anläggningen måste dessutom ha Inställningen > Addons > "useTwoStepVerification" påslagen.

Vitlistning

Komplettera för ökad säkerhet med vitlistning.

  • Dold systeminställning "brpWorldUserLoginWhitelistedIpAddresses"
  • Rättighet "Anställd får logga in från varsomhelst oavsett IP-adress" överrider krav på vitlistning