1. Beställning av BI ska till leverans
  2. Uppdatering av BRP till 2018.2402
  3. Licens/abonnemang upplagt i BRP av Elin
  4. Vidare till PL
  5. Vidare till Appkonsult
 

Beskrivning funktion

Beskriv funktionen som kunden 

 

Förutsättningar

 Här ska kundförutsättningar men även konfiguration kunder "får" göra. 

 Begränsningar

T ex Betalsättet kan endast användas vid betalningar på hela beloppet.