Beskrivning funktion

Personalliggaren finns under "Hantera -> Personalliggare" och genererar en rapport på alla tidsstämplingar av anställda under ett datumspann.

Även borttagna/ändrade tidsstämplingar finns kvar i rapporten, då överstrukna (se bilaga).

 

Förutsättningar

Personalliggaren finns tillgänglig för anläggningar som har "Tidsrapportering premium".
Rapporten kan tas ut av personal med behörigheten "Personalliggare".

 

Exempel

 

Konfiguration

Konfiguration som rör BRPs personal.