Beskrivning funktion

BRP har integrerats med Quinyx för att hantera gruppträningspass. Gruppträningspassen skapas i Quinyx och BRP hämtar dessa.

För att detta ska fungera måste först produkter och resurser kopplas ihop enligt nedanstående.

När en gruppaktivitet sedan skapas i BRP utifrån det schema som är upplagt i Quinyx, kommer ingen hänsyn tas till resursbehov, produktens längd etc. som ställts in i BRP.

Det är med andra regeln enligt följande som styr: "Det som kommer från Quinyx är det som har gäller."

När en synkning har utförts och något konfigurationsproblem föreligger, så skickas ett mail till den/de personer som är uppsatta som mottagare för detta mail.

Ett problem kan till exempel vara att den produkt som angivits i Quinyx saknas, eller inte är kopplad till en produkt i BRP. 

Förutsättningar

För att kunna använda Quinyx krävs det ett konto hos Quinyx. När ett befintligt konto är på plats används en specifik API-nyckel för autentisering vid kommunikationen gentemot Quinyx.

För mer information angående förutsättningar, kontakta BRP support.

 

Utförande

Matchning av produkter

För att BRP ska kunna hantera de produkter i Quinyx som motsvarar en produkt i BRP måste den mappas mot en redan befintlig produkt i BRP.

Själva momenten utförs genom att i menyn välja Produkter -> Inställningar -> Quinyx -> Matcha produkter. I och med valet öppnas ett fönster med med tre olika kolumner, produkt, id, namn.

Bild1: Matcha produkter

I och med att fönstret öppnas kommer det automatisk ske en hämtning av produkter från Quinyx.

Här mappar man hämtade produkter från Quinyx gentemot befintliga produkter i BRP.

Matchning av anläggningar

För att matcha en anläggning i Quinyx gentemot en befintlig anläggning i BRP används samma logik som för matchning av produkt, se ovan.

Använd menyn under Produkter -> Inställningar -> Quinyx -> Matcha anläggningar för att öppna fönster..

Matchning av personalresurser

För matchning av personalresurser används Produkter -> Inställningar -> Quinyx -> Matcha personalresurser.

I och med att man klickar på menyvalet kommer det automatiskt starta en import av personal från Quinyx, det är den datan som används för att sedan matcha mot befintlig personal i BRP.

Fönstret som öppnas innehåller fyra stycken kolumner. Id, Namn.Resurs, Personnummer, Kundnummer, Matchningsinfo  Se bild nedan.

Bild2. Matcha personalresurser

Kolumnen Resurs: Namn på befintlig personalresurs i BRP.

Matchning av lokalresurser

För matchning av lokalresurser används Produker -> Inställningar -> Quinyx -> Matcha lokalresurser.

Utförandet av matchning för lokalresurser är väldigt likt utförandet av matchning personalresurser,  och i samband med att man klickar menyvalet så startas även här en import av resurser (avdelningar) från Quinyx.

Observera att i Quinyx använder man sig inte av begreppet lokalresurser, utan i stället är där motsvarigheten avdelningar. 

Inställd gruppaktivitet

Om en gruppaktivitet tas bort Quinyx och det finns bokningar kvar för aktiviteten i BRP , kommer passet att ställas in när en synkning sker mellan BRP och Quinyx.

I samband med detta kommer det att skickas ut notifieringar till de personer som varit inbokade på passet.

Notifieringen sker primärt via SMS, men e-post kommer att skickas till de personer som inte har något mobiltelefonnummer registrerat i BRP.

Mallar för aktuell notifiering går att modifiera efter sina egna behov och önskemål.

Mallarna återfinns under Inställningar -> Meddelanden -> Inställd gruppaktivitet (E-post) resp. Inställd gruppaktivitet (SMS).

Begränsningar

Som det nämnts tidigare under rubriken Beskrivning funktion, så är det de scheman som kommer från Quinyx till BRP vid synkning som gäller.
Den enda möjligheten att påverka detta är således att logga in och utföra korrigeringar i schemat i Quinyx.