Förutsättningar MailChimp

Från BRP

Personer synkas om:

Egendefinerade fält i mailchimp listan.

Person groupTextPersongrupp medlem tillhör
RegionTextRegion personen tillhör (sätts på marknadsfliken på personkortet)
SubscriptionTextNamnet på abonnemanget
Product groupTextProduktgrupp på abonnemanget
End dateDatumUtgångsdatum
Fixation periodDatumBindningstid
Subscription typeDropdownAG, RCP, kontant, none
FreezeNummerOm abonnemanget är fryst eller inte
BirthdayDatumFödelsedag
LastvisitDatumSenaste inpasseringen
EmployedNummerAnställningsnummer
ActiveNummerOm abonnemanget är aktivt eller inte
Name
Typ
KommentarFörsta gången

Skapas en lista som heter BRP (om det inte redan finns en sådan lista) som innehåller de merge_fields som nämns ovan.

Därefter synkas de personer som uppfyller kraven ovan till listan. 

Den anläggning som väljs att köra synken från första gången i samband med konfigurationen har en mejladress. Den adressen kommer vara default avsändare från Mailchimp. Ni kan gå in under er lista i Mailchimp och ändra avsändare efter att listan har skapats. 

Uppsägning från mailchimp-listan 

BRP uppdateras under den schemalagda aktiviteten. Om en person har uppsagt sin prenumeration på mailchimp-listan noteras i personens historik samt att personer sätts till att inte tillåta emailutskick.


OBS! Vi har ingen synkning till mailchimp om man kryssar ur mailutskick-tillåtelsen. Det som händer är att BRP kommer inte uppdatera personen i mailchimp längre. Det kommer dock inte synkas till mailchimp att flaggan har tagits bort. Det går alltså inte ta bort massutskick via BRP, detta måste göras via mailchimp eller avregistreringslänk i mail. OBS!

Utskick 

Under synkningen kollar BRP om utskick har skett via mailchimp till de personer som synkas. Om det har gjort det noteras detta på personen som en marknadsaktivitet. Marknadsaktiviteten innehåller en länk till mailet som skickades.

Listor

BRP synkroniserar varje natt era personer till en lista hos ert MailChimp konto.

Det är till listan som ni skickar en kampanj.

Kampanjer

Kampanjer är själva mejlet som ni kommer skicka ut till era  kunder. 
För att komma igång klicka på “Create Campaign”. 
När ni väljer listan kan ni göra val till vilka i listan ni vill skicka ut kampanjen till.

MailChimp kommer med mallar ni kan göra om och spara efter att ni designat för att enklare ha en egen mall när ni skapar era utskick. 

Template

Templates är de mallar som man använder som grund för att skapa en kampanj. Här designar man upp hur innehållet ska se ut för mailet som sedan skickas via en kampanj.

Uppföljningspunkter som använder kanalen MailChimp använder templates för att skapa kampanjer via MailChimps API. Se vidare under punkten Uppföljningspunkt.


Statistik

För varje kampanj finns en “view report” knapp där man kan se statistik över hur bra det går för utskicket.

Clicks

 Om ni har en länk i ert utskick så kommer MailChimp räkna på hur många unika klick varje länk fått av kunder (samma kund kan ha klickat tre gånger på samma länk men det räknas endast som en gång).

Bounces

När ett mejl inte kan skickas så finns det två typer av studsar. Hård och mjuk

Uppföljningspunkt

Det är möjligt att via MailChimp göra utskick via en uppföljningspunkt. Detta är möjligt då MailChimp stöder skapande av kampanjer via deras API.
För att använda den här funktionaliteten så väljer man MailChimp som kanal i uppföljningspunkten. Detta är endast möjligt när MailChimp har korrekta inställningar.

Vill ni nyttja denna funktion och vill att avsändaren ska vara respektive kunds anläggning behöver ni skapa en uppföljningspunkt per anläggning.

Segment

Ett segment är ett urval av e-postadresser som ett utskick ska riktas till. Detta urval hanteras av BRP och styrs via vilken uppföljningspunkt som valts.

När ett segment är skapat så kommer det att skickas med i samband med att en kampanj skapas, de personer i urvalet som matchar den befintliga listan (BRP-listan) kommer att få utskick.

Viktigt: 

För att ett utskick ska kunna nå även personer som inte längre har ett aktivt abonnemang, måste parametern syncall för den schemalagda aktiviteten mailchimpsync ha värdet true.

Anledningen till detta är för att segmentet använder BRP-listan för att matcha urvalet. Finns inte personerna i BRP-listan kommer dom inte att hanteras vidare för utskick.

Template

Ett template i MailChimp är själva mallen som används för att skapa en kampanj. Ni måste själva manuellt skapa de templates som ni vill använda för utskick.

När ett template är skapat kommer ni att kunna välja från dessa i uppföljningspunkten, dock endast när ni valt MailChimp som kanal.

Observera att de generella och filterspecifika parametrarna följer inte med från BRP till MailChimp i uppföljningspunkten, utan ni kan enbart använda de egendefinierade fälten i er lista i Mailchimp

Kampanj

När en kampanj har skapats i samband med körning av en uppföljningspunkt finns det en inställning "Radera MailChimpkampanj efter avslutat utskick via uppföljningspunkt" vilket möjliggör att kampanjen automatiskt tas bort som ett sista steg.

Inställningen har som grundvärde att det sparar kampanjer, vilket betyder att ni vid behov själva måste radera dessa manuellt.

GDPR

Vid anonymisering av person så raderas personens e-postadress från listan "BRP". Det är alltså inte en uppsägning, där adressen fortfarande finns kvar i MailChimp men är markerad som uppsagd, utan adressen raderas helt och hållet.