BRP använde bibliotek för öppen källkod licencierade under tex Apache-2.0 och LGPL-3.0. Dessa bibliotek används så som de laddas ned från respektive källa och endast de kompilerade klasserna används utan att själva källkoden hämtas och följaktligen aldrig ändras.

Det enda undantaget är jfreechart-1.0.19.jar där en handfull källkodsfiler är ändrade av BRP Systems för att bland annat hantera svensk veckonumrering. För att uppfylla dess LGPL-3.0-licens så tillgängliggörs här de modifierade källkodsfilerna.