Bakgrund

Digis är en lojalitetsapp som man vill uppmana kunderna att ladda ner när man har blivit en kund hos en träningskedja. BRP skickar ett meddelande till Ways) som sedan skickar ut ett SMS med en länk för att ladda ner Digis-appen.

BRP skickar meddelandet första gången ett abonnemang sparas under förutsättningarna

Meddelandet skickas för abonnemangets alla nyttjare.


Det finns även en exportmall för Digis

 

SettingVärde
useDigis
true (måste vara systemnivå)
digisServiceAuthToken
v1/import
digisUserAuthToken
single
digisUrlPostfix
brp?token=APINYCKELFRÅNWAYS
digisUrl
https://api.iqey.org
digisAuthorizationHeader
"Legacy", digis filtrerar ut token själva

 

  • Kräver java8u101 pga SSL-cert
  • Den schemalagda aktiviteten "Digis synk" måste aktiveras.
  • Läsare som bifogas i ärendet ska ha "Används för externa inpasseringar via API" aktiverat.
  • Trigga en synk genom att spara ett aktivt abonnemang, gå in på abonnemanget från personkortet. tänk på att ändra något i SOVen tex meddelandet, annars biter inte Spara.
  • Efter lyckad synk så sparas nyttjaren i tabellen digis med tidpunkt och externtID vilket vi får i svaret från TargetEveryOne.
  • Loggen blir den schemalagda aktivitetens log dvs scheduler_digis_sync.txt
  • I loggen kan man söka efter delar av denna text "ExtInfo1:863, ExtInfo20:34231451" där ExtInfo1 = subscription.id och ExtInfo20 = person.cardnumber

 

Följande data skickar vi till Digis:

data.'IsSendSMS' = true
data.'TemplateId' = 311
data.'FirstName' = person.firstName
data.'LastName' = person.lastName
data.'Address' = "${address?.streetAddress}"
data.'City' = address?.postalCity
data.'DOB' = "${person.birthDate}"
data.'Email' = person.email?.address
data.'Gender' = Sex.MALE.equals(person.sex) ? 'Male' : 'Female'
data.'MobileCountryCode' = person.mobilePhone?.countryCode
data.'MobileNumber' = person.mobilePhone?.truncatedNoCountry
data.'IsActive' = true
data.'IsEmailOptIn' = person.allowEmail && Email.isValid(person.email)
data.'IsSendEmail' = true
data.'IsSmsOptIn' = person.allowSms
data.'CreationTypeId' = 6
data.'IsConvertToUniqueUrl' = true
data.'UniqueURLType' = 1
data.'ExtInfo1' = subscription.id
data.'ExtInfo2' = person.unit.name
data.'ExtInfo3' = person.unit.id
data.'ExtInfo4' = person.id
data.'ExtInfo5' = subscription.getMaxEnd().format('yyyy-MM-dd')
data.'ExtInfo20' = person.cardNumber
data.'ISOCountryCode' = address?.countryObject?.alpha2
data.'Zip' = address?.postalCode
 
 
Stamina kör även exportmallen "DigisAllActive" som Digis triggar via apit för att få en nattlig synk.