Det finns möjlighet att erbjuda era kunder att avsluta löpande (AG, RCP) abonnemang via Mina sidor.

När ett abonnemang uppfyller (dvs att det är ett löpande AG eller RCP abonnemang) kraven för att sägas upp av kunden så visas "Säg upp" under "Administrera" på abonnemanget.

I dagsläget är det inte möjligt att ångra uppsägning via Mina Sidor eller slutbetala för återstående uppsägningsperiod.

Aktivera och konfigurera uppsägning av löpande abonnemang via Mina sidor

Kontakta BRP Support så hjälper de er att aktivera möjligheten att erbjuda kunderna uppsägning av löpande abonnemang

Konfigurera uppsägingsorsaker

Ni har möjlighet att tvinga kunder att välja en uppsägningsorsak i samband med att de säger upp sitt abonnemang via Mina Sidor genom att:

  1. Kontakta BRP Support som hjälper er aktivera möjligheten att tvinga era kunder att välja uppsägningsorsak
  2. Konfigurera uppsägningsorsaker under "Produkter > Inställningar > Uppsägningsorsaker".
    a. Kryssa i "Visa på Internet" som innebär att orsaker kommer att presenteras som ett möjligt val vid uppsägning via Mina Sidor

Bekräftelse på uppsägning

Vid uppsägning skickas ett e-postmeddelande både till nyttjaren och betalaren av abonnemanget. Innehållet i e-postmeddelandet anges av en rapportmall (kontakta BRP support för anpassning av innehållet).

 

Inställningar

InställningBeskrivningNivå
Visa 'Säg upp abonnemang' på webbenAnger om kunden ska kunna säga upp sitt abonnemang på webben.Anläggning
Använd uppsägningsorsakAnger om uppsägningsorsak ska användas vid uppsägning. Förutsätter att det finns minst en uppsägningsorsak konfigurerad.Anläggning
Bekräftelse på uppsägning av abonnemangPekar ut en rapportmall som bifogas i ett e-post till nyttjaren/betalaren av det uppsagda abonnemangetAnläggning
Skicka abonnemangsbekräftelse även till betalarenAnger att e-post även skickas till betalaren när abonnemanget sägs upp. Är aktiverat som standard.Anläggning