Förberedelser

  1. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta

Under månaden

Stämpla in/ut

Justera arbetad tid

Ledighet och frånvaro

Vid månadsslut

Lås månad