Webbkategorier används för att gruppera ihop produkter med ett gemensamt namn och beskrivning. Webbkategorier används i den nya kundwebben. Här är några exempel på när där webbkategorier används:

Skapa en webbkategori

För att kunna skapa webbkategorier krävs rättigheten "Produkter - Skapa" på din roll.

  1. Gå till Produkter > Inställningar > Webbkategorier
  2. Klicka på "Ny"
  3. Fyll i "Namn" och "Beskrivning" (och översättningar för dem)
  4. Ange vilken typ av produkter som ska ingå i webbkategorin. En webbkategori kan bara innehålla produkter av en produkttyp.
  5. Välj produkter som ska ingå i webbkategorin. Endast produkter som är bokbara via Internet är valbara.
  6. Kryssrutan "Visa" måste kryssas i för att webbkategorin ska bli synlig.
  7. En visningsperiod kan anges om man vill att webbkategorin bara ska vara synlig under en viss period. Kryssrutan "Visa" måste vara ikryssad för att visningsperioden ska användas.
  8. Kryssa i "Framhäv" ifall webbkategorin ska exponeras med en annan färg i kundwebben.