Kontaktregister > Anläggning

Flik Basuppgifter

Vänster kolumn

Namn:

Namnet på anläggningen.

Bolag:

Namnet på bolaget som anläggningen tillhör.

Hemsida:

Om anläggingen har någon webbsida kan du ange adressen här. Denna webbadress syns på bekräftelsen och fakturor.

Telefonnummer:

Huvudsakligt telefonnummer till anläggningen.

Faxnummer:

Telefonnummer för att skicka fax till anläggningen.

E-postadress:

Adress för att skicka e-post till anläggningen. Används också som avsändaradress när man skickar e-post från systemet.

Besöksadress:

Adress till det ställe där anläggningen befinner sig.

Fakturaadress:

Om fakturor till anläggningen ska skickas till någon annan adress än besöksadressen anger du den här.

Huvudkontor:

Om anläggningens huvudkontor är en annan organisation kan det anges här.

Fakturera huvudkontor:

Fakturor skickas till huvudkontoret som angetts ovan.

Bokningsansvarig:

Den person som ska anges som kontaktperson på beställningar. Välj bland de personer som registrerats som personal.

Bolagsnamn:

Används på rapporter, t.ex. fakturor. Lämnas fältet tomt hämtas namnet från det bolag som anläggningen är kopplad till.

Organisationsnummer:

Används på rapporter, t.ex. fakturor. Lämnas fältet tomt hämtas organisationsnumret från det bolag som anläggningen är kopplad till.

Höger kolumn

Fakturareferens:

Ange den person som era kunder ska kontakta vid frågor angående fakturor. Lämna tomt om det ska vara den som skapar fakturan.

Prislista:

Här kan du ange om anläggningen ska vara kopplad till en viss prislista. Om du inte anger någon kommer standardpris att gälla.

Rabatt %:

Här kan du ange en procentsats som alltid kommer att dras av från priser för anläggningen.

Kassaenhet för entré:

Den kassa där nyttjande av klippkort för inpassering kommer intäktsföras om ni periodiserar klippkort.

Produkt avbokning:

Avbokningsavgift är momsfritt så vill man använda sig av en avbokningsavgift måste avbokning läggas upp som en vara som är gratis 0:- (Produkt avbokningsprodukt) som senare kan faktureras. Välj avbokningsprodukten här om en avbokningsavgift ska användas. Resten regleras med hjälp av bokningsregler.

Spärrprodukt:

Välj den registrerade spärrprodukten ur listan. Se Gruppaktiviteter för mer information om spärrprodukter.

Resultatenhet:

Om anläggningens ekonomiska transaktioner ska höra till en resultatenhet så kan standardvärde sättas här. Se även avsnitt om Dimensioner.

Personer:

Koppla här de personer som är personal i anläggningen.

Flik Internet

Används på Internet:

 

Ansvarig för internetkunder:

Till denna person skickas mejl med uppgifter om nyregistrerade kunder om man aktiverat inställningen Skicka notifiering vid nyregistrering.

Kassaenhet för Internet:

 

Flik Dokument

För filhantering samt för att ändra er logo på fakturor och liknande.

Flik Besöksgränser

Definera totalt antal samtida besökare. Kräver att alla individer passerar via en IN- eller INRE-läsare och via en UT-läsare under ett besök. Antal samtida besökare = Antal incheckade - Antal utcheckade. Se aktuellt antal under varje given tidpunkt via Kontaktregister - Besök

Möjlighet att definera samtida besökare per inpasseringstyp. Användbart om man t.ex har en avdelning i verksamheten t.ex "Bad" har en gräns som inte får överstigas medan övriga verksamheten inte ska påverkas, t.ex gymmet.