Kräver version 2016.1602 eller nyare. 

Det finns möjlighet att koppla ett schema till Gantner läsare av typen Gat Access 6xxx. När schemat är öppet står dörren öppen och lyser grön. Utanför schemalagd tid gäller normal inpassering. 

 

Schema kopplingen sätts upp av BRP-support.

1) Välj en port av typen GAT Access 6000-serie.

2) Välj schema och sen OK (förslagsvis ett nytt schema med namn som kunden förstår är kopplat till grinden).

3) Starta om porten (högerklick i Portar-vyn ->Starta om port på passageservern)

Vid ändring av schema som är kopplat till en port startar porten om automatiskt.

Krav på firmware version: GAT Access 6100 (Firmware Version 4.5.0 or later) and GAT Access 6200/6350/6500 (Firmware Version 4.4.0 or later)

För att sätta text som visas i öppet läget:

1) Anslut med GAT Configuration Manager.

2) Gå till "Display Texts" fliken och ladda text-strängarna (Read texts).

3) Ändra värdet till "Always_Open" nyckeln till önskad text.

4) Spara texten på läsaren (Save Texts).

DK_GAT-Access_PermanentOpenFunction-EN_10.pdf

Vi öppnar de reläer som är satta som Entrance