Avisiering av autogirodragning avtalegiro och återkommenade kortbetalningar.

Denna funktion riktar sig främst till er som använder kundkonto som dras via autogiro, avtalegiro eller återkommenade kortbetalningar. Om inte kundkonto nyttjas är det inte nödvändigt eftersom beloppet då redan är aviserat i abonnemangsavtalet. I och med att beloppet som dras skiljer sig från månad till månad så kan ni skicka ut en specifikation till kunden inför dragningen. Om ni trots detta vill skicka för alla fakturor och inte bara kundkonto, kolla med er utgående e-postserver om dom kan hantera den stora mängden mail som skickas.

 

Tänk på att Bankgirot kräver att kunden aviseras senast 8 dagar före dragning.
För att kunna använda aviseringen måste ni skapa debiteringsfilen minst 8 dagar i förväg.


Inställningar på personkortet för varje kund.

 

InställningVärdeBeskrivning
Personkort > Faktura > FakturaaviseringavInget aviseringsmail skickas

– " –

Aviseringsmail skickas alltid.
– " –endast kundkonto (förvald)

Aviseringsmail skickas enbart för kundkontot.
Har fakturan både abonnemangsavgifter och kundkontoskulder så visas även abonnemangsavgifterna.

 Exempelfaktura

 Anläggning som visas på fakturan kommer från:

Exempelfaktura.pdf

 

Inställningar

  • Var tydlig med kunden att de måste skapa debiteringsfilen minst 8 dagar i förväg för att kunna köra aviseringen.
  • Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Mall för fakturaavisering" anger vilken mall som används vid aviseringen. Det är en vanlig fakturamall som används. En bra mall för detta finns i svenska malldatabasen på leveransservern
  • Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Aktivera fakturaavisering" ska sättas till Ja
  • Schemalagda aktiviteten "Fakturadistribution"
  • Dock behöver ingen annan del av fakturadistributionen var på då aviseringarna alltid skickas som e-post.
  • Aviseringar finns i tabellen invoiceevent som klassen 'NotifyDistributorActivity'.
  • Avisering sker i samband med att betalningsunderlagsfil skapas, oavsett om filen skapas manuellt eller automatiskt så köas aviseringsmailen upp i fakturadistributionen.