Beskrivning 

Tjänsten innebär att fakturor kan skickas elektroniskt. I Sverige brukar begreppet E-faktura / elektronisk faktura användas medan man i Norge nyttjar begreppet EHF-faktura.

Förutsättningar

Kostnader för tjänsten E-faktura / EHF

Användning


Skicka med följande instruktioner till kund när integrationen är klar. 
På de organisationer som ska kopplas till Pagero behöver ni göra följande i BRP:
Under företagskortet, flik "Basuppgifter" måste det finnas organisationsnummer, momsregnummer. Under flik "Ekonomi" måste distrubutionssätt sättas till: E-faktura/Pagero. Orsak till skillnaden mellan Sverige och Norge är att ett organisationer i Norge inte får Neka E-faktura om man finns i centrala registret. I Sverige skickas en förfrågan till organisationen när man lägger till den i sitt kundregister och det är först om dom godkänner det som man kan skicka E-faktura till dom


Referenskod


Kräver version 2016.3603

Installation

Se Fakturadistribution