Beskrivning

Passagedisplayen körs i en webbläsare, t.ex. på en dator, i en surfplatta eller på en smart TV.

Kontakta BRP:s support för att aktivera passagedisplayen.


 

Inställbart av BRP

Meddelandemallar

Nedanstående mallar kan ni själva ändra: (Inställningar > Meddelanden)

NamnBeskrivningDefaultvärde
Uppmaning till inpasseringVisas i standbyläge och uppmanar till incheckning.Checka in
Standardmeddelande vid lyckad inpasseringVisas vid lyckad inpassering då kundmeddelande saknas.Välkommen
Återstående klipp vid inpasseringVisas efter antal kvarstående klipp vid lyckad inpassering då klippkort använts.Klipp kvar

Valbara ikoner

Nedanstående ikoner finns att välja mellan. Konfiguration görs av BRP Support.

12345

67

Testade enheter

Dölja adressfältet

Chrome för Android

  1. I Chrome, gå till sidan för passagedisplayen
  2. I menyn uppe till höger, välj "Lägg till på startskärmen"
  3. Nu skapas en genväg på startskärmen som leder till passagedisplayen. När du följer den öppnas sidan i helskärmsläge.

 

URL till BRP Online följt av "/passagedisplay", exempelvis " http://localhost:8080/brpgog/passagedisplay?businessunit=1&cardreaders=1,2,3,4,5&apikey=erd321s1".

Parametrar som används för att styra inpasseringsdisplay från webbläsaren:

NamnBeskrivningExempel
apikeyAPI-nyckel av nivå APIKEY_SIMPLE för åtkomst av data.apikey=abc123
businessunitVilken anläggning som används för meddelandemallar.businessunit=14
cardreadersBestämmer vilka kortläsare displayen ska prenumerera på.cardreaders=1,2,3

Saker att skriva i den publika dokumentationen

Kundmeddelande visar bara det senaste olästa meddelandet.

Konfiguration

Inställningar som påverkar displayen. Det finns en inställningskategori "Inpasseringsdisplay" där alla förutom "sendPass..." finns

NamnBeskrivningDefaultvärde
sendPassageTriesOverWebSocketSysteminställning. Finns i kategorin "Dolda". För att aktivera att data skickas ut från GOG:en. Kräver omstart av GOGfalse
sendPassageTryPicturesOverWebSocketSätts per anläggning. Finns i kategorin "Dolda". Anger ifall bilder på kunderna ska visas. OBS! Bör enbart slås på för de anläggningar som använder inpasseringsdisplayen eftersom den tar mycket processorkraft från gogen. Räcker med about.gsp för att ändringen ska aktiveras.false
passageDisplayMaxViewTimeSätts per anläggning och bestämmer hur många sekunder en inpassering visas i displayen innan standbyläge återaktiveras.10
passageDisplayDataCarrier

Sätts per anläggning och bestämmer vilka ikoner för databärare som visas i standbyläge. Välj bland:

0 (RFID card), 1 (Magnetic card), 2 (Barcode), 3 (Tag), 4 (Bracelet), 5 (RFID card and Tag), 6 (RFID card and Bracelet)

5
passageDisplayShowMessageSätts per anläggning och bestämmer om kundmeddelanden ska visas vid passering.false
passageDisplayBackgroundColorSätts per anläggning och bestämmer bakgrundsfärg för standbyläget.null

 

Så, i SQL:

insert into settings (name, value) values('sendPassageTriesOverWebSocket', 'true');
insert into settings (name, value, businessUnit) values('sendPassageTryPicturesOverWebSocket', 'true', 4711);