Vid varje månadsslut bör vissa balanskonton stämmas av mellan BRP och bokföringen för att säkerställa att systemen är i fas. De saker som är av intresse att stämma av är:

Ekonomi > Bokföring > Kontorader. Resultatet ger en lista med verifikatskonteringar ur BRP som kan jämföras med huvudboken.
Ekonomi > Bokföring > Kontotransaktioner. Resultatet ger ännu mer detaljerad kontering, innehåller samtlig kontering och inte bara sådant som finns på skapade verifikat.
Statistik > Verifkatsammanställning. Resultat innehåller samtlig kontering och inte bara sådant som finns på skapade verifikat. Om ett saldo här inte stämmer överens med Ekonomi - Bokföring - Kontorader är det per definition något som inte är journalfört. Gå då genom Månadsrutiner

1. Fordringar fakturor

2. Fordringar kundkonton

3. Skulder värdekort

4. Skulder periodisering av abonnemang

5. Kassarapport för hela månaden

6. Lagersaldon