Förutsättning: Licens för API alternativt BRPs appar för gruppträningsbokning där API ingår.

BRP Kontroll är en app för Android som kan läsa medlemskort och kontrollera om abonnemanget är giltigt och ger rätt att träna på anläggningen.
Appen kan hantera de flesta typer av kort:

Det krävs konfiguration för att aktivera appen i BRP, kontakta BRP:s support för hjälp med detta.

 

Användning

Konfiguration

 

 
Installation
  • Skapa en API-nyckel av typ #showByCardNumber#
  • Gör en pdf av rapporten API-nyckel och skicka till kunden
  • Välj en läsare per anläggning och kryssa i "Används för externa inpasseringar via API"
  • Testkör enligt ovan
  • Felsökning BRP Kontroll och BRP Inpassering