TBR

Vid överlåtande av abonnemang via BRP Online följer man flödet Legitimering > Personuppgifter > Abonnemang > Inpasseringsuppgifter > Sammanfattning > Betalning.

Notera att kunden som övertar abonnemanget måste tillhöra samma kundtyp som den överlåtande kunden (exempelvis student). I steget "Abonnemang" visas eventuella tillägg (t.ex. en startavgift, en valfri vattenflaska etc.). Slutligen genomförs betalningen i kassan.

Konfiguration

Konfigurering av tilläggsprodukter

"Tillåt överlåtning" måste kryssas i för abonnemangsprodukten som ska överlåtas. Detta görs i BRP via Produkter-> Produkter -> "Sök fram och välj produkten som man vill kunna överlåta" -> Fliken Abonnemang.