Skapa nytt betalsätt

Ekonomi > Inställningar > Betalsätt, klicka på "Ny". Ange sedan ett namn, konto samt bocka för var detta ska kunna användas som betalning, vanligtvis "Används som kassabetalning".

Radera betalsätt

Betalsätt som inte längre används kan raderas. Raderade betalsätt sparas i databasen och kan plockas fram av BRP:s support.

Förklaring till uppgifter för Betalsätt

Fliken innehåll:


Namn:


Ange ett namn som tydligt visar vilket sätt som betalningen sker på, t.ex. "Kontant" eller "Friskvårdscheck".
Konto:


Välj mot vilket konto detta betalsätt ska bokföras.
Kontoavvikelser:


Ange anläggningar där ett annat konto ska användas för detta betalsätt. Om en anläggning inte är angiven i listan används det konto som angivits i fältet "Konto".
Använd som kassabetalning:


Sätt en markering i fältet om betalsättet ska kunna användas som betalsätt i kassan.
Använd som fakturabetalning:


Sätt en markering i fältet om betalsättet ska kunna användas för att betala fakturor.
Snabbknapp för jämn betalning:


Sätt en markering i fältet om det ska finnas en snabbknapp i kassan där betalningen sker med jämna pengar och ingen växel ska betalas ut.
Öresavrunda:


Används i kassan om beloppet ska öresavrundas eller ej. Kontant ska ha den ikryssad. Kortbetalning ska inte ha den i kryssad. Övriga betalsätt som används i kassan beroende på hur man vill ha det.
Använd vid kassaavstämning:


Markera denna om betalsättet ska räknas vid kassaavslut. Kontanter brukar man vilja göra kassavstämning på. Kortbetalningar som går via integrerad betalkortsterminal brukar man inte göra kassaavstämning på. Kassaavstämning kan inte aktiveras på betalsätt som avser annan valuta.
Konto för diff:


Behöver endast anges om betalsättet ska ingå vid kassaavstämning. Välj på vilket av de tidigare registrerade kontona som eventeulla differenser mellan kassarapporten och avstämningen ska bokföras.
Tillåter ej växel:


Kryssa i om betalsättet ej tillåter växel. Överblivet belopp kommer då som intäkt till kontot valt i "Konto överskjutande belopp". Vid återköp tas motsvarande belopp från det kontot. Återköp av köp gjorde med betalsätt som ej tillåter växel kan endast göras med betalsätt som ej tillåter växel.
Annan valuta:


Kryssa i om betalsättet ska motsvara betalning i annan valuta. Denna går inte att kryssa i på fördefinierade betalsätt.
Växelkurs:


Ska anges om kryssrutan "Annan valuta" är ifylld. Beloppet som anges är en enhets värde i basvalutan.
Använd som internetbetalning:


Betalsättet kan användas för betalning via er webbokning.
Rollbegränsning:


Om detta är valt så kan endast personer med en roll vald i efterföljande lista använda detta betalsätt.
I dagsläget fungerar detta bara på de knappar under knappen "Betala". Dvs det fungerar inte för snabbknapparna. Om detta måste begränsas så kan ni just nu inte tillåta betalsättet att finnas som snabbknapp.
Roller:


De roller som får använda betalsättet om "Rollbegränsning" är aktiverad.
Externa integrationskoder:


Används när man som kund har definerat upp egna betalsätt som vi inte stödjer i BRP. Har en begränsning på 255 tecken.
Typiskt användingsområde är för exporter där man vill kunna matcha betalsätt i BRP mot sina egendefinerade betalsätt, exempelvis där betalsätt har en subtyp.


Fliken Internet


DIBS Betalsätt:


Anges av BRP:s personal.
DIBS Betalflöde:


Anges av BRP:s personal.
Samport Betalsätt:


Anges av BRP:s personal.
SveaWebPay Betalsätt utgående:


Anges av BRP:s personal.
SveaWebPay Betalsätt inkommande:


Anges av BRP:s personal.
Sorteringsindex:


Anges av BRP:s personal.


Hur kan jag få betalningar med t.ex. American Express och Diners redovisade på annat konto?

Fungerar i dagsläget enbart med kassakopplade nets- och babs-terminaler.

Inställningar > Inställningar (Ekonomi) > "Konton för betalkortstyper".

Nedan är aktuell koppling, detta kan förändras hos NETS. Koppling mellan kod och kort kan man se i terminalen genom att dra Admin-kortet, Välj Inlösare, Väl Skriv ut och bläddra ner till DATASET STATUS. 

1

BankAxept

2

BankAxept

3

VISA

4

MASTERCARD

5

AMERICAN EXPRESS

6

DINERS

9

BankAxept

11JCB
12TRUMF

14

MAESTRO

15LINDEX         
16IKANO          
20bankaxept       
22GAVEKORT SENTER
23GAVEKORT KJEDE 
25SENTRUMSGAVEKORT
27XPONCARD KORT  
28MULTICARD      
29UNIV PRESENTKORT

30

BankAxept

32RESURS BANK    
33Binders VISA
34NG Bedriftskort
35SENTER-GAVEKORT
36KJEDE-GAVEKORT

39

Bankkort Visa

40

Bankkort MC

41

Teller SE

För BABS, skriv i stil med "amx=1921" för att få amex till 1921. (Ev ytterligare koder kan hittas i receipt.cardname)