Förberedelser

  1. Lägg in arbetspass i BRP för den anställde för att kunna faställa planerad tid.
  2. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta.

Under månaden

Justera arbetad tid

För att uppdatera arbetad tid bör en anställd med rättighet "Gruppaktiviteter - schemalägga och ändra " uppdatera bokningen i BRP. Vid tillägg så kan dock den anställde manuellt lägga till närvaro enligt Justera arbetad tid.

Kontrollera flextid

Kontrollera bokningar

Ledighet och frånvaro

Vid månadsslut

Lås månad