Förberedelser

 1. Lägg in arbetspass i BRP för den anställde.
 2. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta.
 3. För bokningar som ska vara lönegrundande och räknas som närvaro i flexberäkningen.(t.ex. övertid) 
  1. bokningen måste ligga på ett arbetspass.
  2. den anställde ska vara instämplad under tiden för bokningen (kan korrigeras manuellt i efterhand).
 4. För bokningar som ska vara lönegrundande men ej räknas med i flexberäkningen.
  1. bokningen måste ligga utanför ett arbetspass (bokas in med Shift-B).
  2. den anställde bör ej instämplad under tiden för bokningen (kan korrigeras manuellt i efterhand).

Inställningen "useTwoSalaryTypesOnProduct" ändrar denna anställningsformen till att ändra bokningens tidskod beroende på om bokningen är på "vit tid" eller "grå tid". Tidskoderna ställs in på produkten. Flexen räknas också annorlunda då det bara tar hänsyn till vit tid som har lagts till utöver den planerade tiden.


Under månaden

Justera arbetad tid

För att uppdatera arbetad tid bör en anställd med rättighet att ändra arbetspass uppdatera arbetspasset I BRP. Vid tillägg så kan dock den anställde manuellt lägga till närvaro enligt Justera arbetad tid.

Kontrollera flextid

Kontrollera bokningar

Ledighet och frånvaro

Vid månadsslut

Lås månad