Lägg till persongruppen på attesteraren

  1. Sök upp attestanten
  2. Fliken "Personal"
  3. "Persongrupper för attestering av tidsrapport" klicka på "Papper/penna", Skulle den vara inaktiverad så har den inloggade personen inte användarrättigheten "Personaladministration" eller att inställningen "Använd tidrapportering" inte är påslagen, kontakta BRP:s support för att aktivera detta.

Koppla attestanten till alla anläggningar där det finns anställda som ska attesteras

  1. Sök upp attestanten
  2. Fliken "Personal"
  3. "Anläggningar", klicka på "Papper/penna"