Förberedelser

  1. Lägg in arbetspass i BRP för timanställda

Under månaden

Justera arbetad tid

Kontrollera flextid

Kontrollera bokningar

Ledighet och frånvaro

Vid månadsslut

Lås månad