Tidapporteringen hanterar följande anställningsformer: