Förutsättningar

Något av följande lönesystem: 

Att någon av anställningsformerna på sidan anställningsformer övernsstämmer med kundens verksamhet. 

 

Inställningar

 

 

 1. Consulting hanterar projektet.
 2. Ta ett första möte med kunden och....
  1. Säkerställ att kunden använder ett lönesystem vi kan exportera till
  2. Berätta att vi debiterar löpande för tid i samband med ärendet
  3. Kontrollera att de använder arbetspass och inte schema
  4. Se till att deras anställda matchar en löneart i BRP
  5. Kontrollera att genvägen från BRP till BRP online är på plats.
  6. Se till att det finns ett ärende och en beställning och assignar denna till ekonomiservice. Subject ska vara "DXXXXX: Kundnamn, tidsrapportering" där XXXXX är beställningsnumret.
 3. Ekonomiservice bokar in en tid med attestant + den som håller i lönesystemet.

 

 

För att aktivera tidrapportering krävs inställningar i BRP. Detta görs av BRPs tekniker efter beställning.

Aktivera dessa inställningar (Inställningar > Inställningar > Ekonomi):

 • Använd tidrapportering (starta om brponline för att aktivera funktionen i brponline)
 • Ange tidkod för närvaro (från arbetspass). Styr vilken tidkod som lönerader ska ha som skapats upp utifrån arbetspass.
 • Tidkod för tidsstämpling. Styr vilken tidkod som lönerader ska ha som skapats upp utifrån stämpelklockan.
 • Indikera vid instämpling via tidrapporteringsidan. Styr om rader som innehåller instämpling via tidrapporteringssidan ska markeras om man som attestant granskar en anställds månad. Utan denna satt markeras bara rader som innehåller manuellt inmatade tider eller innehåller en kommentar.

Filformat för export till löneprogram

 BRP stödjer för närvarande export till Visma 300/600/9.5, Hogia Lön Plus och Agresso. För inställningar angående filformat för export till löneprogram, kontakta BRP support. Vid behov kan BRP mot offert ta fram exportformat för andra system.

25.534+ innehåller löneexportmallarna och kan pekat ut på src-sättet.

 1. Ställ in "Filnamn för löneexport" (t.ex. UNC-sökväg för Netono). Default är filändelsen .tlu och det är korrekt för Visma. Använd variabeln %counter%
 2. Konfigurera exportmallen (Inställningar > Inställningar > Ekonomi > Mall för export av löneunderlag) genom att ange src=mallnamn.groovy (så plockas den från korrekt katalog).
  1. Agresso: src=agresso_salaryExport.groovy
  2. Visma: src=visma_salaryExport.groovy
  3. (25.561+) BRP: src=brp_salaryExport.groovy (standard om mottagare anpassar sig)
  4. (25.xxx) Visma 9.5 src=SalaryExportVisma95.groovy
  5. Hogia Lön Plus (Z124963) src=SalaryExporthogiaLonPlus.groovy .
 3. Konfigurera teckenkodning för exportmallen (Inställningar > Inställningar > Ekonomi > Teckenkodning export av löneunderlag)
  1. Agresso: Okänt vad som önskas, lämna tomt tillsvidare så blir det ISO-8859-1
  2. Visma: ISO-8859-1
  3. BRP: utf-8
  4. Hogia Lön Plus: ISO-8859-1
 4. Ställ in detta under Inställningar > Inställningar > Ekonomi > Klientnummer för lönesystem
  1. Agresso: De tillhandahåller ett kundnummer (två tecken).
  2. Visma: används ej
  3. BRP: Kan användas och hamnar i fältet ClientId
  4. Hogia Lön Plus: används inte

Testfil för BRP-standard

Testfil för Visma 9.5

Testfil för Hogia Lön Plus

 

Skapa tidkod

 1. Ekonomi > Lön > Tidkod
 2. Klicka "Ny"

Tillåt manuella poster: Anger om man ska kunna lägga till tidrader med aktuell tidkod manuellt via BRP Online.

Rapportera in antalet tillfällen istället för tid: Exporteras till lönesystem som antal tillfällen istället för tid. Lämpligt t.ex. när instruktörer får betalt för en timme även om gruppaktiviteten är 55 minuter.

Exkludera för personer med månadslön: Exempelvis för gruppträning. Bokningen är lönegrundande för instruktörer med timlön, men exporteras inte för personal med månadslön.

Skapa en tidkod för "Instämplad närvaro". Denna ska ha egeskapen "Tillåt manuella poster".

Skapa en tidkod för "Tidkod för närvaro från arbetspass"

"Använd tidkodsmodifikation": om denna är ikryssad så används fältet tidkodsmodifikation från personkortet som prefix till numret för denna tidkod (Exempel tidkod 202. Om personen har tidkodsmodifiation 5 så blir tidkoden som exporteras 5202).

Om problem med att ändringen inte slår igenom efter ändringar: läs in ändringarna i BRP Online genom att navigerar till http:///url-till-brponline/about.gsp

 

Tidkoder i BRP behöver överensstämma med ert lönesystem. Det nummer ni anger på tidkoderna i BRP måste återfinnas med samma nummer på motsvarande tidkod/löneart/avvikelseart i ert lönesystem.
Exakt hur detta ser ut beror på vilket lönesystemet som används. Vid frågor ber vi er att kontakta leverantören av ert lönesystem.

Konfigurera produkter (gruppaktiviteter och tjänster) med rätt tidkod

 1. Produkter > Produkter
 2. Sök upp produkt
 3. Välj tidkod på basuppgiftsfliken

Ändra tidkod på en produkt

Ändrar man tidkod på en produkt så kommer det att slå igenom på alla tidrader som inte är låsta/attesterade/exportade. Detta innebär att man behöver se till att alla månader som ska ha den tidigare tidkoden måste vara låst innan man gör ändringen.

Skapa persongrupp för attestering

 1. Kontaktregister > Inställningar > Persongrupper
 2. Klicka "Ny"
 3. Ange namn och välj anläggningen "Central" så att persongruppen blir tillgänglig på alla anläggningar

Se till att ekonomiansvarig skapar initial låst månad för alla anställda som redan jobbar på bolaget. Se Export av löneunderlag