Enkla anpassningar

Lite kort om vad som kan konfigureras i BRPs webbokning.

Om ni väljer att inte anlita en webdesigner för att göra anpassningar av internetbokningens CSS (se nästa avsnitt) kan ni enkelt påverka följande:

Anpassning av CSS i BRP

Genom anpassning av CSS kan ni göra större anpassningar av utseendet. I regel behöver ni ta hjälp av en webdesigner.

Det finns flera möjligheter att ange CSS-filer. Filerna överlagras i följande ordning:

/mesh/iestyle.css

Får inte ändras eftersom den skrivs över vid uppgraderingar

/mesh/custom.css

Sparas på webservern och överrider iestyle.css

customX.css

Anläggningsspecifik CSS. X anger anläggningens ID

Inställningar > Inställningar (Internetvisning) > "URL till egen css-fil"

Ger möjlighet att lägga en CSS-fil på egen server (kräver omstart av webserver)

style= i URL

Möjlighet att referera till valfri CSS-fil i en länk (Se nedan)

Exempel:
Om ni vill att texten ska bli större överrider följande custom.css den del av iestyle.css som kontrollerar textens storlek:

.
.
.
body
{
font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;
 font-size: 11px;
 line-height: 130%;
 color: black;
}
.
.
.
body
{
 font-size: 12px;
}

Överrid inte mer än nödvändigt.

Om du inte har tillgång till servern som webbokningen körs på kan du spara lokala kopior av bokningens sidor, testa, och sedan skicka din nya custom.css till oss så att vi kan lägga in den.

Ange CSS i länk

Det går också att ange en valfri URL till en CSS-fil genom att sätt den i en länk med style parametern.

Exempel:

http://server.example.com/brp/mesh/index.action?style=http://brpsystems.se/pub/test.css

CSS-filen kommer att användas för resten av användarens session. Observera att en webbläsare bara kan hålla i en session för varje BRP-server.

iFrame

BRPs internetbokning kan visas i en iFrame, men innan detta är möjligt måste ni låta oss veta detta, så att vi kan ta bort ett script som annars kan orsaka problem.

Om utseendet ska ändras på datumkomponenten ska de ändringarna göras i antingen custom.datepicker.css eller custom<anläggningsid>.datepicker.css. Dessa filer ska ligga i /mesh

Text

All text i webbokningen kan anpassas.

Texter som du själv kan ändra

Texter som anpassas av BRP

Internetbokningen består av ett antal sidor med namn som index.action, showGroupActivities.action osv. För var och en av dessa kan två informationstexter läggas in. För att se var dessa texter hamnar, leta efter <p class="top"> och <p class="bottom"> i sidkällan. Trots att det är paragrafer brukar det fungera att lägga in exempelvis bilder.

Exempel:
findServices.top.1=Välkommen till Anläggning 1:s webbokning
findServices.top.2=Välkommen till Anläggning 2:s webbokning
findServices.bottom=Det här står långt nere på sidan

Följande fil (detta är en kopia som den såg ut 2011-02-07) innehåller alla textsträngar som används:
messges.properties (länk)
Filen kan aldrig ändras eftersom den skrivs över vid uppdateringar, men genom att skapa en egen fil med namnet localMessages.properties där man endast tar med de rader man vill överrida, kan man få de texter man vill ha.

Exempel:
Filen "messages.properties" innehåller raden:
index.top=Välkommen till internetportalen! Här kan du teckna abonnemang och boka träningspass.

om vill byta ut den lägger vi in följande rad i localMessages.properties:
index.top=Välkommen! Här kan du boka pass.

Ta bara med de rader som verkligen ska ändras.

Om olika anläggningar i en installation ska använda olika texter är det möjligt:

index.top.1=Välkommen till Kalles gym norra!
index.top.2=Välkommen till Kalles gym södra!

I exemplet ovan är 1 och 2 anläggnings-ID för de två anläggningarna.

När ni är klara med localMessages.properties skickar ni den till support@brpsystems.se så att vi kan lägga in den i installationen.

 

Från och med 25.399 finns möjlighet att bädda in URL-encodad text. OBS!!! Ange prefixet %URL% innan den URL-encodade texten.
Detta är praktiskt för att kunna köra JavaScript, t.ex. kroka in "tracking points" eller annat när man trycker på "Gå till kassan" enligt följande exempel:

<script type="text/javascript">$(document).ready(function() { $('form[name="toRegisterForm"]').submit(function() { alert('Inget händer, lolz'); return false; }); });</script>

Detta måste först URL-encodas och läggs sedan in i localMessages.properties under showCurrentOrder.bottom.

Online-verktyg för att URL-encoda finns på http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/.