Funktion

Nattlig export av medlemmar till Idrott Online.

Om er förening är med i Friidrottsförbundet så kan vi aktivera exporten direkt och Friidrottsförbundet står för kostnaden för er förening.

Föreningar i övriga förbund betalar en årskostnad på 2 000 SEK + moms.
 

Förutsättningar

Import från BRP aktiveras i idrott online.

 1. Föreningsnummer hos riksidrottsförbundet 
 2. Ni är anslutna till förbunden Akademiska och/eller Friidrottsförbundet.
 3. Guid hos riksidrottsförbundet 
 4. SportID hos riksidrottsförbundet
 5. Användarnamn och lösenord hos riksidrottsförbundet (question)

 

Obs!

Kan bli problem om en större kund (t ex FS Stockholm) vill gå gång med detta. IdrottOnline har antytt en maxstorlek runt 10 MB på filen. Är den större måste den delas upp i flera och då kommer exporten behöva skrivas om en hel del.

Kostnad

 • För den nya exporten (2015) betalar varje förening 2000 kr ex. moms / år för att täcka våra avgifter till Riksidrottsförbundet.
 • Föreningar inom Friidrottsförbundet (i regel Friskis & Svettis) betalar inte denna avgift då Friidrottsförbundet står för den kostnaden.

BRP version

Se till att kunden har minst 2015.3901

Förutsättningar

Elisabeth kontaktar oss när export till BRP aktiverats i kundens Idrott Online
För FS finns alla uppgifter vi behöver i keepass Integrationer > Idrottonline.

För övriga, 

 • Be kunden om deras föreningsnummer och föreningsnamn
 • Skicka förreningsnummer, föreningsnamn och applikationsnamn (BRP XXXXXX) till peter.borg@rf.se
 • Peter Borg ska svara med GUID, användarnamn, lösenord och FTP
 • Lägg till föreningen i keepass under integrationer > IdrottOnline

Sätta upp

Obs detta är nu en egen schemalagd aktivitet och inte en exportmall.

Skapa inställning

Inloggningsuppgifter i keepass Integrationer > Idrottonline

Fyra inställningar måste sättas

Föreningsnummer hos riksidrottsförbundet = se KeepAss för anläggningen
Guid hos riksidrottsförbundet = se KeepAss för anläggningen
SportID hos riksidrottsförbundet = 21 (för friidrott) (54 för akademisk idrott)
FTP riksidrottsförbundet = sftp://<user>:<pw>@<URL>/XML/Data/%guid%-%shortDate%[0001-0001].xml

<user> och <pw> ska bytas ut mot vad som finns i KeepAss för anläggningen.

Eftersom flera klubbar har tvingats koppla anläggningen till ett riktigt bolag kan man vilja använda föreningens uppgifter istället för bolagets organisationsnummer. Två fält i XMLen kommer från bolaget OrganisationNumber och OrgID som tas från det bolag som kundens anläggning är kopplat till. Dessa kan man överrida genom att ange inställningarna:
- Org-nummer till IdrottOnline - Föreningens organisationsnummer
- Org.Id till IdrottOnline - Föreningens company.id (behöver kanske aldrig sättas även om anläggningen flyttar till annat bolag).

Aktivera schemalagd aktivitet

Öppna menyn Debug > Inställningar > Schemaläggning och aktivera IdrottOnline. Kör den en gång varje natt, slumpa en tid så inte alla rapporterar samtidigt till online. Inga extra parametrar behövs. Loggen kommer i scheduler_IdrottOnline_0-0.txt, kontrollera även scheduler_0-0.txt om något går fel som loggas på en högre nivå.

Första körningen

Körningen kan vara mycket stor första gången beroende på mängd medlemmar. Kör aktiviteten från swing och låt den köra då det kan ta några minuter. Du får du också se exception om något är fel såsom att man inte når ftp-servern eller liknande. För test så att du vet att det kommer fungera under natten kan du använda schemalägg-funktionen.

.Se till att "Uppdatering av medlemsinformation på person" också finns på schemaläggaren.

Söka fram personer utan personnummer

RF kräver personnummer för alla svenska medlemmar för att kunna söka bidrag.
Så här hittar du alla som saknar personnummer:
 1. Från bokningsschemat välj menyvalet Kontaktregister > Personer <F9>
 2. Klicka på Avancerat urval
 3. Växla till fliken Ekonomi 
 4. Välj de produkter som ger medlemskap
 5. Klicka på knappen Nytt urval
 6. Klicka på tabellrubriken Personnummer (skulle den saknas kan man aktivera kolumner under Kontaktregister > Inställningar > Personlista)
 7. Markera eventuella kunder som saknar personnummer
 8. Klicka på rapport och ta ut en ringlista eller så  välj Verktyg > E-post för att göra ett utskick.

Utländska medlemmar

Kryssa i rutan Saknar svenskt personnummer på personkortet och välj därefter nationlitet i listan som dyker upp. Observera att Sverige ej finns bland valen då svenska medborgare måste ha ett personnummer.

Under Avancerat urval i personlistan finns möjlighet att söka fram personer som har rutan Saknar svenskt personnummer ikryssad.
Hittar ni inte den knappen be BRP support aktivera underlag för närvarostöd. 

Exportera till Idrott Online

Exporten sker automatiskt varje natt.
Data som exporteras:

Det finns även möjlighet att exportera aktiviteter.

Krav är att alla deltagare och ledare har förnamn,efternamn och kön. Svenska medborgare måste ha personnummer. Utländska medborgare måste ha rutan 'Saknar svenskt personnummer' ikryssad, nationalitet samt adress.

Information om medlemmar och aktiviteter som inte kunde synkas sänds till mottagare av infomail (som anges i BRPs inställningar).

Export av gruppaktiviteter (Activities):

Från version 2016.4206

Release Q1 2017.

Aktivera genom att sätta sendActivities=true som parameter på tasken.

Skickar godkända aktiviteter från senaste körningen fram till igår (så de ska vara avslutade). Dock max en månad bakåt i tiden. Loggar på bokningen att den synkats.

Stöd för funktionsnedsättning på samma sätt som i Närvarostöd

Ledare (resurs) hamnar också som deltagare med ledar-flaggan ikryssad. De måste också uppfylla personkriterierna ovan.