Rapportmallar

Inställningar > Rapportmallar

Systemet innehåller rapportmallar för utskrift av bekräftelser, fakturor, planeringslistor etc. Dessa kan till viss del anpassas:

PDF-bilaga vid utskrift

När man skriver ut en rapport (t.ex. autogirokontrakt) finns möjlighet att här ange en PDF, så kommer den att skrivas ut i samband med rapporten. PDF:en måste vara inlagd i berörd anläggning dokumentlista för att den ska visas i listan.

Val av sidhuvud och sidfot

Valet av sidfot påverkar hur adressen positioneras. Välj sidfot ett för grundläggande kontaktinformation, två eller tre för mer information. Sidhuvud två samt sidfot tre rekommenderas för fakturor.

Plats

Här kan man välja för vilken plats som denna rapport ska visas. För att t.ex. dölja mallar för avtalegiro i Sverige och autogiro i Norge i en installation som har anläggningar från både Norge och Sverige. Mallen visas endast på de anläggningar som har den valda platsen inställt.

Språk

Vilka språk som finns tillgängliga vid utskrift. Om inget språk är valt kommer mallen skrivas ut med systemets aktuella språk.

Konstanter

Konstanter har namn, text och språk. Vilka namn konstanterna ska ha beror på den aktuella mallen samt vad man önskar styra. Det går att lägga upp flera konstanter med samma namn men med olika språk. Beroende vilket språk som väljs vid utskrift kommer rätt uppsättning konstanter användas. Inget språk är standard. 

Rubrik vid e-post

Genom att lägga till rapportmallskonstanten outputName kan man styra rubriken på e-postmeddelandet samt bilagans filnamn. Har man t ex rapportmallarna "Bekräftelse 2" och "Bekräftelse 3" så kan man öppna respektive mall, klicka på Ny-knappen vid "Konstanter" och sätta Namn: outputName, Värde: Din Bokningsbekräftelse.

Övrigt

Hur kan jag lägga in texten "Godkänd för F-skatt" på fakturorna?
Enda sättet är att lägga denna text i "bottom"-delen av mallen. Man kan inte få den att skrivas ut längre ner.

Hur kan loggan placeras till vänster?
Välj mallen header_invoice_address_right för sidhuvudet på fakturan. Adressen kommer till höger och loggan till vänster.