BRP har stöd för export till Visma 300/600, Agresso och Hogia Lön Plus. Kontakta BRP för att mot offert undersöka om det är möjligt att stödja export till ert lönesystem. Flödet ser förenklat ut som följer: 

 1. Anställd rapporterar sin tid via webbgränssnitt
 2. Oplanerad frånvaro (sjukdom, VAB etc) hanteras av schemaläggare eller anställd
 3. Anställd granskar och låser sin tid vid månadsslut
 4. Chef attesterar tidrapport
 5. Ekonomiansvarig exporterar tidrapport till lönesystem
 6. Utbetalning av lön från lönesystem

Exportera lönedata

Arbetstiden exporteras som olika tidkoder beroende på anställningsform. Detta ställs in av BRP:s support.

Inställningar > Inställningar

Månadslön - "Tidkod för tidsstämpling"

Timlön - "Ange tidkod för närvaro"

Exportera attesterade månader per bolag till lönesystemet

 1. Ekonomi > Lön > Export av tidrapporter
 2. Markera de tidrapporter som ska exporteras
 3. Klicka "Exportera", spara den skapade filen på datorn
 4. Importera filen i lönesystemet

Ovanstående kräver rättigheten "Exportera lönedata", se Roller och användarrättigheter


Initiera låst månad vid uppstart av tidrapporteringen

För att kunna börja med tidrapporteringen för personer som redan är anställda behöver en initiering göras.

 1. Ekonomi > Lön > Export av tidrapporter > Verktyg > Skapa initial låst månad
 2. Välj månad då man planerar att börja med tidrapporteringen
 3. Välj för vilket bolag initieringen ska göras
 4. Klicka "OK"

Det skapas då en låst tom månad före angiven månad för alla anställda som inte redan har en låst månad före det valda datumet.

Efter att man har initierat låst månad har man även möjlighet att ställa in initialt flexsaldo för de personer som har en anställningsform med flex genom att:

 1. Ekonomi > Lön > Export av tidrapporter 
  Observera att man får endast se tiderna för de personer man har rätt att attestera, så logga in som en attestant eller lägg till attestantgrupperna på din worldanvändare.
 2. Välj månaden före uppstart av tidrapporteringen
 3. Klicka på "Sök"
 4. Dubbelklicka på den person som behöver få sin initiala flex justerad och fyllt i utgående flex.

Ovanstående kräver rättigheten "Exportera lönedata", se Roller och användarrättigheter

 

Möjlighet att exportera olika tidkoder beroende på person

Texten i fältet 'tidkodsmodifikation' på personkortet används som prefix för tidkoder som har 'Använd tidkodsmodifikation' satt.

 

Exempel: 
Tidkod nummer 55 använder tidkodsmodifikation.
Tidkod nummer 720 använder inte tidkodsmodifikation.
Kim har tidkodsmodifikation satt till '8'.

 

När lönen exporteras för Kim blir tidkoden 855 för den tiden Kim rapporterat in med tidkod 55.
Den tiden Kim rapporterat in med tidkod 720 förblir oförändrad och exporteras som 720. 

 

SalaryExportVisma95.groovy

Exporten är på följande format: 

"WgRegLn.WgYr"; Lønnsår (alltid 0)
"WgRegLn.RunNo"; Kjørenummer (alltid 0)
"WgRegLn.EmpNo"; Ansattnummer
"WgRegLn.WgSrt"; Lønnsart (numret på lönearten i BRP, ska motsvara numret i externt system)
"WgRegLn.Bas"; Grunnlag (alltid 0)
"WgRegLn.Qty"; Antall
"WgRegLn.Rate"; Sats (alltid 0)
"WgRegLn.Am"; Beløp (alltid 0)
"WgRegLn.AcNo"; Kontonummer (alltid 0)
"WgRegLn.AgAcNo"; Motkonto (alltid 0)
"WgRegLn.R1"; Avdeling
"WgRegLn.R2"; Prosjekt
"WgRegLn.R3"; Ekstra 1 (alltid tom)
"WgRegLn.R4"; Ekstra 2 (alltid tom)
"WgRegLn.R5"; Ekstra 3 (alltid tom)
"WgRegLn.R6"; Kampanje (alltid tom)
"WgRegLn.DedCd"; Trekkode (alltid 0)