Förberedelser

Lägg in bokningsbar tid i BRP (görs eventuellt av schemaläggaren)

Under månaden

Kontrollera bokningar

Vid månadsslut

Lås månad