Förberedelser

Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass

Under månaden

Säkerställ att det finns inlagt arbetspass eller bokning med tidkod på de tillfällen som är lönegrundande.

Vid månadsslut

Lås månad