Förberedelser

  1. Lägg in arbetspass i BRP för fast anställda och anställd på arbetspass
  2. Lägg in ledighet / planerad frånvaro med tjänster avsedda för detta

Under månaden

Stämpla in/ut

Justera arbetad tid

Kontrollera flextid

Ledighet och frånvaro

Vid månadsslut

Lås månad