Beskrivning

Denna funktion innebär att filutbyte med NETS sker automatiskt för Avtalegirofiler (OCR och FBO)


Informasjon å sende til NETS ifbm at BRP blir ny Dataavsender: 

Hei,

Vi ønsker endring av vår avtalegiroavtale og OCR avtale, «selskapsnavn», «orgnr» og «kontonummer» ihht følgende:
 
Mottak av OCR: daglig
 
Pkt 10: Dataavsender
Distributør-ID: 00160225
Kundeenhet-ID i BBS: 00160225
Kvitteringsliste for innleste forsendelser: Hentes i enett
E-post: netsinfo@brpsystems.se
 
Pkt 11: Mottaker av konteringsdata
Kundeenhet-ID i BBS: 00160225
Navn: BRP Systems AB
Adresse: Teknikringen 7, 583 30 Linkøping, Sverige
Telefon: +46 13 342 00 20
 
Pkt 12: e-post distribusjon
e-post adresse: «bedriftens e-postadresse som skal motta denne informasjonen»
 
Pkt 13: Mottaker av kvitteringslister på e-post
Kundeenhet-ID i BBS: 00160225
Listene sendes til: «bedriftens e-postadresse som skal motta denne informasjonen», netsinfo@brpsystems.se
 
Pkt 14: Oppgi «bedriftens e-postadresse som skal motta denne informasjonen» som mottaker av liste L00202