Medlemsanalysen är en del av BRP Online som nås från BRP i menyn Analys. Kontakta BRP:s support för att få den installerad.

Träningsfrekvens

Medlemsstatistik

Attrition

Retention Rate

Nedanstående sida ger en förklaring till varför siffror i Medlemsrapport i BRP, siffror i Attrition i BRP Online, samt BRP BI,  kan skilja sig åt:

Skillnad i medlemsantal mellan BRP Classic/Cloud, BRP Online, samt BRP BI

Årsmedlemskap

Vanligtvis är BRP konfigurerat så att träningsabonnemang ger medlemskap. Vissa kunder, speciellt Friskis&Svettis, har ett separat årsmedlemskap. För att analyserna ska stämma krävs att de abonnemangsprodukter som ska ingå i analysen markeras med "Statistikgrundande för medlemskap" på abonnemangsfliken. Kontakta BRP:s support för att aktivera denna möjlighet.

Inställningen useMembershipStatisticsFlag – Medlemskap kräver abonnemang utöver medlemskap

Informera kunden om att detta även påverkar statistiken i swingen och att de måste konfigurera alla abonnemangsprodukter som ska vara med i statistiken.

Om kunden redan har analysen aktiverad måste all statistik räknas om.

Sätt scheduletaskens "latestCompletedRun" till null. Räkna om medlemsanalysen

Tänk på att det belastar databasen mycket och att den ökar i storlek markant. Dels för data och dels för loggarna. Kolla att det finns ordentligt med ledig disk.

Konfiguration

 1. Minst version 2015.2603
 2. Slå på tasken Insamlande av medlemsdata till datawarehouse
 3. Sätt följande inställningar på tasken:
  batchSizePerson=10000
  batchSizePaid=10000
  batchSizeVisits=10000

 4. Sätt starttid 02:00
 5. Eventuellt. Sätt inställningen startyear=2014 för att räkna statistik från och med 2014 vid omräkning av statistiken. (Använd vid stora databaser tex nordic wellness)
 6. Kontrollera nästkommande dag att allt gått bra
 7. Om du inte ser analysmenyerna på BRP Online, gör en about.gsp

För att köra med dw-tabellerna i en extern databas anger man -Dbrp.databaseDW=192.168.0.13;my_dw_data;root;root
I driftsatt miljö för gog måste detta anges i server.xml genom att ange <Resource name="jdbc/brpDwDb"../> på motsvarande sätt som den normala datakällan. Saknas detta entry i server.xml så kommer den vanliga databasen att användas.

Testfallen kör automatiskt dw-tabellerna i en egen databas med samma namn som testdatabasen fast med _dw på slutet. Testfallen raderar också dw-tabellerna från den vanliga testdatabaen, så kör man sedan GOG mot testdatabasen måste man ange -Dbrp.databaseDW för att kunna titta på analysen.