Övningsläge

För att växla till Övningsläge väljer man menyvalet "Hjälp > Växla till övningsläge". BRP kommer då startas om och köra mot en övningsdatabas. Första gången detta görs måste BRP hjälpa till att skapa upp en extra databas, kontakta BRP support för att få hjälp med detta.

I övningsläget visas BRP med en rosa ram och med texten "ÖVNINGSDATABAS" längst ner så man tydligt ska se att man inte är i den skarpa databasen.

I övningsläget är en del funktioner inaktiverade, t.ex. E-post och SMS för att man inte av misstag ska skicka meddelanden till slutkund från övningsdatabasen.
Kontrollenheten är också inaktiverad vilket också medför att kassan har begränsad funktion i enlighet med bestämmelser ur kassalagen.
Även kommunikation med extern hårdvara som kortläsare, SafePay, etc stängs av i övningsläge.

När man startar BRP i testläge rensas alla Properties där client<>default förutom brp.register.name då denna behövs för att kunna köra BRP Online i övningsläget.

Följande settings nollställs också
emailServer, bccOrderConfirmationTo, sendBCCOfEmailedInvoices, smsUrl, useRegisterControlUnit.

Meddelandetjänsten används fortfarande men en separat kanal används för övningsläget.

Även safePayConnection på kassaenheterna tas bort.

Rapportering till Zabbix är avstängt i övningsläge.

 

Det är settingen practice som styr om BRP går i övningsläge. Även propertyn brp.practice gör att settingen practice sätts vid uppstart.

BRP Online

Det finns även möjlighet att använda BRP Online i övningsläge.  Första gången detta görs måste BRP hjälpa till att skapa upp en extra webapplikation och konfiguration, kontakta BRP support för att få hjälp med detta.

För att gå till BRP Online i övningsläget så växlar du till övningsläget i BRP klienten och klickar sedan på BRP Online ikonen uppe till höger.

Förkrav för att kunna köra med BRP Online:
Kopiering till övningsdatabasen ska göras via den schemalagda aktiviteten eller manuellt via BRP klienten inte via något specialskript etc.
Sätt inställningen grailsServerPracticeMode till urlen för den webapp som kör BRP Online i övningsläget.