Om funktionen "Attestering" aktiveras måste en eller flera personer godkänna beställningen innan en faktura kan skapas.

Aktivera funktionen attestering

Under Inställningar > Inställningar (Faktura) > "Fakturaattest", ange de avdelningar/personer som ska attestera beställningen. Separera med semikolon som i bilden nedan.

Attestering av beställning

Längst ner i beställningsfönstret visas nu attesteringsdialogen:

I exemplet ska ekonomiavdelningen, teknikavdelningen och restaurangen godkänna beställningen innan fakturering kan ske. Om någon försöker fakturera ändå visas en varning som man kan välja att följa eller ignorera.