Vid varje månadsslut bör vissa balanskonton stämmas av mellan BRP och bokföringen för att säkerställa att systemen är i fas. De saker som är av intresse att stämma av är:

 

1. Fordringar fakturor

2. Fordringar kundkonton

3. Skulder värdekort

4. Skulder periodisering av abonnemang

5. Kassarapport för hela månaden

6. Lagersaldon

7. Vid differens

8. Hjälp vid fel

Om man gått genom punkt 7 och det fortfarande inte stämmer, skicka ett supportärende till support@brpsystems.se med kontorader från er huvudbok för de konton som inte stämmer och en förklaring på vad ni tycker är fel. Vi tar gärna emot underlaget i excelform eller annat format man kan öppna med excel för att snabba upp hanteringen av ditt ärende.