Denna funktion gör det möjligt för en organisation att täcka en viss andel av sina anställdas abonnemang baserat på hur många gånger den anställde har tränat.  

Funktionen aktiveras via Inställningar > Inställningar > Ekonomi > "Besöksbaserad sponsring". BRPs support kan hjälpa till om ni inte har åtkomst till denna del. Den besöksbaserade sponsringen kan då ställas in per organisation under fliken "Sponsring".

Skapa en besöksbaserad sponsring

När man skapar en besöksbaserad sponsring för en organisation ska man fylla i följande dialogruta:

 

 Förklaring av fälten:

Exempel

Antag att fälten fylls i enligt bilden ovan och man har en anställd, som vi kan kalla Karl, med förmånsstatusen "Tjänsteman". Karl som tränar 9 gånger en månad och kommer då att erhålla 5 kr i sponsring per träningstillfälle från sitt 5:e träningstillfälle, dvs 25 kronor i sponsring. Efter 14 träningstillfällen kommer Karl upp i maxbeloppet 50 kr. 

Information

Information om hur mycket sponsring en person kommer att erhålla vid en given tidpunkt visas i dialogrutan för det aktuella abonnemanget:

 

Notera: Siffran för antalet besök är baserad på hur många träningstillfällen Karl hade föregående månad. Om man har flera nyttjare på ett abonnemang med kommer dessa besök att räknas med under förutsättning att de har rätt till att få sponsring, dvs i ovanstående exempel att de har förmånsstatusen "Tjänsteman" och att de knutna till organisationen Anticimex. 

 

Fakturainformation

På organisationens faktura syns produktens och nyttjarens namn. Antal träningstillfällen som ligger till grund för det aktuella sponsringsbeloppet syns dels i informationstexten per rad samt under rubriken "Enheter".  

På den sponsrade personens faktura syns även här produktens namn, nyttjarens namn samt antal träningstillfällen som ligger till grund för det aktuella sponsringsbeloppet. Under rubriken "Enheter" syns här hur stor andel av produktens pris som ska betalas. 

För att se all information angående sponsring på fakturan måste "showDescription" vara satt till "true" för den aktuella rapportmallen.

Det går även att se vad som låg till grund för beloppen på fakturan i abonnemangshistoriken.

Frysning av abonnemang

Om ett abonnemang är fryst så kommer inte innevarande sponsring (som inte tagits med vid fakturering än) att räknas förrän abonnemanget tinats upp. Det kan innebära att besök gjorda för ett år sedan räknas senare.

Specialfallet där företaget ska sponsra även vid 0 besök

Sätt upp sponsring enligt följande:

Sponsring per besök: 0
Maxnivå per månad: <önskad sponsring (belopp eller procentsats)>
Gäller fr.o.m. besök nr: 0