Fakturadistribution

Fakturadistribution ser till att kunder får sina fakturor levererade på det sättet de önskar utan att skapa merarbete för systemanvändaren.

Konfigurering

Det finns för närvarande tre olika distributionsmetoder:

  1. Lokal utskrift
  2. E-post
  3. Central print-leverantör (21 grams)

E-post och "Central print-leverantör (21 grams)" krävs att BRP:s schemaläggare-tjänst är uppsatt samt att den kör rutinen för central fakturadistribution. Kontakta BRP support för hjälp med detta.
För att aktivera en distributionsmetod, gå in under Ekonomi > Inställningar > Fakturadistribution. Dubbelklicka på den distributionsmetod du vill aktivera och välj vilka anläggningar den ska vara tillgänglig för. Om alla villkor inte är uppfyllda för en distributionsmetod går den ej att aktivera.

Efter att de önskade distributionsmetoderna är aktiverade bör en förvald distributionsmetod väljas. Det är den metoden som kommer att användas för de kunder som inte specifikt bett om att få sina fakturor på ett särskilt sätt. Gå in under Inställningar > Inställningar > Faktura och välj förvald metod på inställningen "Standardmetod vid fakturadistribution". Kommer ni inte åt menyn för inställningar, kontakta BRP support.

Distributionsmetoderna epost och centralprintleverantör ger möjlighet till en viss ångertid vid sändning. För att justera den tiden, gå in under Inställningar > Inställningar > Faktura och sätt "Minsta ångertid vid fakturadistribution" till det antal minuter ni önskar.

Användning

Skicka fakturor

  1. Gå in under Ekonomi > Fakturering > Fakturor.
  2. Markera de fakturor ni vill skicka, klicka på knappen "Skicka". Om den inte visas finns det ingen aktiv distributionsmetod.

Val av distributionsmetod på enskilda kunder och organisationer

För att välja en annan metod än standardmetoden på en kund eller organisation, gå in på kundens kundkort och välj fliken Fakturor (Ekonomi på organisationer). Välj önskad distributionsmetod i fältet "Fakturadistribution". Önskar kunden E-postfakturor till någon annan epostadress än sin vanliga matas den önskade epostadressen in i fältet "Epost för faktura".

Central print-leverantör (21 grams)

Distributionsmetoden "Central print-leverantör (21 grams)" innebär en avgift för varje skickad faktura. Avgiften täcker porto, kuvert och administration och debiteras av BRP. För att kunna använda print-leverantör behöver ni ett avtal för detta med BRP.

Ångra sändning

Fakturor som skickas via e-post eller central print-leverantör kan ångras om man skulle råka skicka av misstag. Ångra en skickad faktura genom att kreditera den inom 5 minuter eller den tid ni angett i inställningen "Minsta ångertid vid fakturadistribution".