Produkter > Inställningar > Medlemsperiod

Denna funktionalitet används exempelvis när man vill ha abonnemangsprodukter som kräver medlemskap vid inpassering men som själva inte ger medlemskap. Den fungerar vid försäljning i kassan och i webbokningen.
Medlemskap

Skapa medlemsperiod

  1. Klicka på "Ny"
  2. Fyll ett förklarande namn exempelvis "Medlemskap 2014 Ungdom"
  3. Välj en abonnemangsprodukt, det är denna produkt som läggs till på ordern så det är denna produkts pris, fasta bindningstid, namn o.s.v. som kunden kommer att förhålla sig till
  4. Välj en period, detta är den period som denna medlemskaps period gäller, förslagsvis samma period som produktens fasta bindningstid
  5. Mata in ett åldersintervall, anges det inget åldersintervall gäller medlemsperioden alla åldrar
  6. Klicka på "Spara", det blir fel som man skapa överlappade medlemsperioder om de inte beskriver olika åldersintervall

Ta bort en medlemsperiod

  1. Markera med musen
  2. Klicka på "Radera"

Exempel på tillämpning av medlemsperiod

En organisation har krav på att man innehar ett årsmedlemskap för att få träna och förutom det ett gymabonnemang för att få tillgång till gymmet.

  1. Gymabonnemanget är uppsatt så att det kräver medlemskap men inte ger det
  2. Två medlemsperioder "Medlem 2013" 2013-01-01 - 2013-12-31 och "Medlem 2014" 2014-01-01 - 2014-12-31 finns, dessa pekar på produkterna "Medlemskap 2013" respektive "Medlemskap 2014"

En person köper ett gymabonnemang den 24 juni som stäcker sig ett år. Produkten "Medlemskap 2013" läggs till på ordern eftersom gymabonnemanget startar i medlemsperioden "Medlem 2013" och produkten "Medlemskap 2014" läggs till eftersom att gymabonnemanget sträcker sig in i medlemsperioden "Medlem 2014". Således kommer det att ligga tre abonnemang i beställning.

Autogiro med "Förnya automatiskt"

Autogiroabonnemang som har förnya automatiskt och därmed tickar på utan att man gör en nyförsäljning får inte automatiskt ett medlemskap sålt. Detta kan lösas med Medlemsavgift via Kundkonto