Denna funktion är tillgänglig från version 25.149 av BRP. Personuppgifterna hämtas från http://www.businesscheck.se/

Business Check får sin information från Skatteverkets folkbokföringsregister. Databasen innehåller samtliga personer som är folkbokförda i Sverige och som är äldre än 16 år gamla.

Personer gallras ur Business Checks register enligt följande regler:

Förutsättning

Lägga upp person

 1. Tryck "F9" eller gå till Kontaktregister > Personer.
 2. Skriv in kundens personnummer i formatet 800101-1234 eller 8001011234 i fältet "Inzoomning:".
 3. Om personen redan finns visas han/hon i listan.
 4. Om personen inte finns, klicka "Ny" eller "Alt-N".
 5. Personen skapas nu med följande information förifylld:
  1. Förnamn
  2. Efternamn
  3. Adress (inklusive c/o)
 6. Gör eventuella tillägg och klicka "OK".

Uppdatera en persons uppgifter

 1. Tryck "F9" eller gå till Kontaktregister > Personer.
 2. Sök upp önskad person.
 3. Gå in på personkortet.
 4. Klicka "Personuppslagning" till höger om personnumret för att hämta aktuella uppgifter.

OBS! Om förnamn och/eller efternamn har ändrats manuellt via webben, kundrutinerna eller i BRP kommer dessa skrivas över när man klickar på "personuppslagning" knappen.


Använda en manuellt inmatad adress

 1. Kryssa i rutan "Manuellt ändrad adress".
 2. Ändra adressen och spara.
  En manuellt inmatad adress exkluderas från den nattliga tjänsten för personuppslagning.

Personen får fel förnamn.

Om en person har fler förnamn tar Skatteverket det första som tilltalsnamn om man inte angett annat. Vill man ändra till något annat av sina befintlig förnamn är det avgiftsfritt hos Skatteverket

https://www.skatteverket.se/privat/folkbokforing/namn/bytafornamn.4.76a43be412206334b89800020631.html?q=tilltalsnamn


Webbokning
 1. När en kund registrerar sig i webbokningen görs en uppslagning av adress och namn när de flyttar sig ur personnummerfältet. Om personen ändrar den uppslagna adressen till något annat så kommer personen sparas i BRP med parametern "Manuellt ändrad adress"

Automatisk nattlig uppdatering

Från version 25.353 finns möjlighet att köra en automatisk uppdatering av adresser, och vidare från och med version 2016.4402 stöds även uppdatering av för- och efternamn. Då kontrolleras adresserna och namnen nattetid en gång i månaden. Kontakta BRP:s support för att aktivera detta. Personer som av någon anledning inte längre finns kvar i folkbokföringsregistret tas inte automatiskt bort från kontaktregistret i BRP om automatisk uppdatering av personuppgifter används. Personer med manuellt ändrade förnamn och/eller efternamn kommer inte heller per automatik skrivas över vid den automatiska uppdateringen.


Kontrollen görs var 30:e dag(Defaultvärde, kan sättas som annat. inställningar/intervalForAutomaticAddressUpdate) och den görs med urval på alla medlemmar med personnummer som haft aktivitet de senaste 60 dagarna.